จากรายงานล่าสุดของ Data Bridge Market Research ตลาดเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ทั่วโลก คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 5.1% ระหว่างปี 2017 – 2024 ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตของตลาด คือ การใช้เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์แทนเทอร์โมเซ็ต การใช้ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ำ นอกจากนี้ การใช้ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ชีวภาพ ก็จะผลักดันการเติบโตของตลาดในอนาคต อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบที่ผันผวนอาจจำกัดการเติบโตของตลาด

ตลาดเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์แบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท คือ styrenic block copolymer (SBC), thermoplastic polyurethane (TPU), thermoplastic polyolefins (TPO), thermoplastic vulcanizates (TPV), copolyester ether elastomers (COPE), polyether block amide elastomers (PEBA), polyether-ester elastomer (TPEE) และอื่นๆ

ตลาดเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ นำโดย styrenic block copolymer (SBC) ด้วยส่วนแบ่งตลาด 45.7% ในปี 2016 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 4.4% ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้

Styrenic block copolymer (SBC) ยังแบ่งย่อยออกเป็น styrene-butadiene-styrene (SBS), styrene-isoprene-styrene (SIS) และ hydrogenated styrene block copolymers (HSBC)

Thermoplastic polyurethane (TPU) แบ่งย่อยออกเป็น polyester, polyether และ polycaprolactone

Thermoplastic polyolefins (TPO) แบ่งย่อยออกเป็น polyethylene และ polypropylene

Thermoplastic vulcanizates (TPV) แบ่งย่อยออกเป็น polypropylene, butyl/ halobutyl, polyacrylate

Polyether block amide elastomers (PEBA) แบ่งย่อยออกเป็น polyamide 11 elastomer และ polyamide 12 elastomer

สาขาที่มีการใช้ใน 8 ประเภทข้างต้น ได้แก่ ยานยนต์ การก่อสร้าง รองเท้า กาว ยาแนว และสารเคลือบ สายไฟ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสมัยใหม่ และอื่นๆ

บริษัท BASF SE เป็นผู้นำตลาดเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ ตามด้วยบริษัท The Dow Chemical Company, LyondellBasell Industries, Arkema Sa, Evonik Industries AG, Covestro AG, China Petrochemical Corporation, Huntsman International Llc., Tosoh Corporation, Kraton Corporation, Exxon Mobil Corporation, TSRC, Polyone, LCY Group, Celanese Corporation, LG Chem, Asahi Kasei Corporation, Teknor Apex, The Lubrizol Corporation เป็นต้น

ที่มา : http://rubber.oie.go.th/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here