โดย : ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล

ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังปรับตัวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะมีผู้ประกอบการเดิมและการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการใหม่ในแต่ละอุตสาหกรรม เล็งเห็นได้ว่า รัฐบาลนั้น มีแผนการดำเนินงานที่ต้องแตกต่างกันในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องมาจากปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องการนั้น แตกต่างกันไม่มากก็น้อย ผู้ประกอบการเดิมมุ่งเน้นไปในด้านการลดต้นทุนทางการเงิน การปรับปรุงเครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน และการหาตลาดหรือสินค้าใหม่ๆ เพื่อรักษาผลการดำเนินงานของตนเอง ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการใหม่ ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อมาซื้อวัตถุดิบ จ้างแรงงานใหม่ เปิดตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งอาจเป็นตลาดทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าในความเหมือนมันมีความแตกต่างกัน

การแข่งขันใหม่ของผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะเกิดขึ้นอีกครั้งและแข่งขันเพื่อหาผู้อยู่รอด วนเวียนกันไป การกำหนดการวางแผนโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น ต้องเข้าใจความต้องการผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ จึงจะวางแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีได้ในระยะยาว ผมยังคงเห็นด้วยกับการส่งเสริม ควบคุม และการมีข้อกำหนดจำนวนของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคเกษตร ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป เป็นสิ่งที่ต้องชัดเจน เพราะเราคงไม่อยากให้เกิดฟองสบู่ใหม่ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

ช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปงานแสดงสินค้า ISPO Munich ที่เยอรมัน พบผู้ประกอบการนานาชาติมากมาย โดยมีรัฐบาลในแต่ละประเทศให้การสนับสนุนผู้ประกอบการของตนเองในการจัดงาน เป็นที่น่าตกใจว่า มีเพียงผู้ประกอบการไทยเพียงไม่กี่รายที่มาร่วมงาน ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาส่วนมากจะมาจากประเทศ จีน ไต้หวัน ปากีสถานและเกาหลี เป็นต้น

พอผมได้เดินดูสินค้าในแต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็นเป็นแบรนด์ดังหรือใหม่จากต่างประเทศก็พบว่า ประเทศที่ผลิตยังคงเป็นประเทศจีนเช่นเคย เห็นได้ว่า การแข่งขันนั้น ผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ผลิตหลายราย เริ่มนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย แทนที่จะเริ่มผลิตเองแล้วมากขึ้น และเราจะเห็นโรงงานที่เป็นผู้นำเข้าสินค้ามาขายควบคู่กับการผลิตเพื่อลดต้นทุนของตนเองอยู่หลายราย ผมยังสงสัยว่า สินค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม นำเข้ามาขาย ยังถูกกว่าผลิตเองในประเทศ แล้วการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยโตในระดับนานาชาติ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ผมกำลังจะบอกว่า เราต้องวางแผนเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้แล้ว การค้าไร้พรมแดนเกิดขึ้นและก้าวเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะสามารถสั่งสินค้า นำเข้าผ่านทางตลาดออนไลน์ได้สะดวกและง่ายมากขึ้นเรื่อยๆ ราคาของคู่แข่งขันจากต่างประเทศก้าวใกล้เข้ามาในทุกวัน

ดังนั้นการวางมาตรการนำเข้าสินค้าบางรายการ จำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยหรือจะปล่อยให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีและค้นหาผู้อยู่รอดในวันต่อไป สุดท้ายนี้ ผมยังพยายามค้นหาคำตอบในอุตสาหกรรม SMEs ไม่ได้ เพราะแนวทางการส่งเสริมยังไม่ตอบโจทย์ของความเป็นจริงได้ชัดเจน…ทำได้แค่เพียง สู้ๆ เพื่อให้อยู่รอดก่อนเท่านั้นเอง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here