นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายพีระพงศ์ คำชื่น ผอ.ฝทน. และพนักงานธนาคาร เข้าร่วมงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการประกาศและยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย รวมถึงสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญและทิศทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนให้สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here