NOSTRA Map ผู้นำทางด้านระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อธุรกิจ โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด เดินหน้าพัฒนา NOSTRA Map API for Truck Routing เพิ่มฟังชั่นการใช้งานใหม่ล่าสุด Fleet manager ผู้ช่วยบริหารจัดการด้านการขนส่งหนุนธุรกิจภาคขนส่ง ในยุคขายสินค้าออนไลน์เติบโต ชูจุดเด่นคำนวณเส้นทางขนส่งอัตโนมัติ คำนวณเส้นทางให้ได้ระยะสั้นที่สุด เพื่อร่นระยะเวลาการเดินทางให้น้อยลง และยังกำหนดแผนการขนส่งสำหรับการขนส่งหลายจุด มุ่งตอบโจทย์การบริหารต้นทุนขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่าการขนส่งสินค้าเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันผู้บริโภคเปลี่ยนมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ยิ่งส่งผลให้ธุรกิจขนส่งเติบโตขึ้น ควบคู่กับการแข่งขันในการบริการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ และราคาค่าขนส่งที่ประหยัด การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ฟลีท (Fleet) รถขนส่งจึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจขนส่งมองหาและให้ความสำคัญ บริษัทฯ จึงได้พัฒนา NOSTRA MAP API for Truck Routing ซึ่งเป็นระบบคำนวณเส้นทางอัตโนมัติสำหรับฟลีทรถขนส่ง นอกเหนือจากการติดตามตำแหน่งรถและตรวจสอบสถานะการขนส่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจภาคการขนส่ง

ทั้งนี้ NOSTRA MAP API for Truck Routing มีความสามารถช่วยผู้จัดการฟลีทขนส่งเพื่อบริหารจัดการรถขนส่งทั้งหมดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบจะทำการคำนวณเส้นทางขนส่งให้ได้ระยะสั้นที่สุด หรือให้มีระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด นอกจากนี้รถขนส่งที่ต้องขนส่งสินค้าหลายจุด (Multi-Stop) ระบบจะคำนวณเพื่อจัดลำดับของจุดขนส่งสินค้าที่เหมาะสม เพื่อให้มีต้นทุนในการขนส่งที่ต่ำที่สุด ในขณะที่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าตามแผนงานได้

“เมื่อผู้จัดการรถขนส่ง (Fleet manager) กำหนดยานพาหนะขนส่งให้เป็นรถบรรทุก ระบบ จะทำหน้าที่คำนวณเส้นทางให้เหมาะสมตามเงื่อนไข ทั้งในส่วนของกฎหมายการเดินรถและความเหมาะสมตามสภาพถนน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างจากการเดินทางด้วยยานพาหนะอื่น ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน” นายวิชัย กล่าว

อย่างไรก็ดี การวางแผนเส้นทางการขนส่งอัตโนมัติด้วย NOSTRAMAP API for Truck Routing จะช่วยให้ผู้จัดการรถขนส่ง (Fleet manager) สามารถบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งของรถจำนวนมากได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดในต้นทุนในการขนส่งของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นค่าเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง ค่าสึกหรอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดเส้นทางขนส่งไม่เหมาะสม นอกจากนี้ อีกทั้งยังสามารถบริหารการขนส่งได้เป็นระบบ คือสามารถติดตามตำแหน่งรถ และ ตรวจสอบสถานการณ์ขนส่งสินค้าได้

“การที่ผู้จัดการรถขนส่ง (Fleet manager) วางแผนและกำหนดเส้นทางให้กับรถขนส่งโดยมีเงื่อนไขที่ต้องนำมาพิจารณา เช่น จัดเส้นทางโดยใช้ระยะทางสั้นที่สุด จัดเส้นทางโดยใช้ระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด เงื่อนไขในการรับส่งสินค้าในแต่ละจุด Drop เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างมากเพราะหาดวางแผนดี รัดกุม ก็จะทำให้สามารถบริหารการขนส่งในแต่ละเส้นทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ แต่หากมีเหตุเข้ามากระทบ หรือเงื่อนไขเปลี่ยน ผู้จัดการรถขนส่งก็จะทำให้ต้องจัดเส้นทางใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องบริหารจัดการรถจำนวนมาก โอกาสเกิดความผิดพลาดจากการวางแผนและกำหนดเส้นทางเดินรถด้วยการจัดแบบ Manual ก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน” นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้ MAP API for Truck Routing สามารถจัดเส้นทางอัตโนมัติให้กับยานพาหนะต่าง ๆ ทุกรูปแบบ เช่น รถบรรทุก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการคำนวณได้ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจขนส่ง โดยช่วยแนะนำเส้นทางให้กับพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แม้ไม่มีความชำนาญในเส้นทาง และยังช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการ Fleet ให้ทำงานได้รวดเร็วและง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วโดยสามารถกำหนดเส้นทางที่ปลอดภัย เหมาะกับข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาทั้งเวลาและต้นทุนในการขนส่ง ดูตัวอย่างการใช้ Map API เพื่อใช้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ที่ https://showcase.nostramap.com หรือขอรับ API KEY เพื่อทดลองใช้งาน MAP API for Truck Routing ได้ที่ https://console.nostramap.com/console/

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOSTRA MAP API for Truck Routing โทร. 02- 266- 9940 หรืออีเมล business@nostramaonostramap.com หรือติดตามข่าวสารเกี่ยว NOSTRA Online Map Service ได้ที่ www.nostramap.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here