กลุ่มทรู โดย ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปีเพื่อธุรกิจไทย “TrueBusiness Forum 2018” ภายใต้แนวคิด The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาโดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้วยบิ๊กดาต้า (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากข้อมูลมหาศาลสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ และเปิดมุมมองสังคมทางการเงินดิจิทัลในประเทศไทย ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถแข่งขันได้ทัดเทียมในระดับสากล

พร้อมกันนี้ ยังจัดบูธแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำและโซลูชั่นต่างๆ โดยจำลองบรรยากาศเสมือนจริงให้ลูกค้าได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์ใช้งาน อาทิ Smart Retail, Smart Restaurant, Smart Hospitality, Smart Office และ Smart Logistic ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ งาน TrueBusiness Forum จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้ความรู้และข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี รวมทั้งแนะโอกาสทางธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นล้ำสมัย มาต่อยอดธุรกิจ สร้างความแตกต่าง และเสริมความแข็งแกร่งแก่ภาคธุรกิจไทย ซึ่งงาน TrueBusinessForum ได้รับเกียรติจากเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ โดยมีลูกค้าองค์กรของกลุ่มทรู และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here