บริษัท NETSTAL ได้เปิดตัวเครื่องฉีดขึ้นรูปนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการแพทย์ทั้งหมด 4 เครื่อง ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในงาน NPE

หนึ่งในจุดเด่น คือ การเปิดตัวในสหรัฐฯ ของเครื่องรุ่น ELIOS ที่มีตัวแปร 7,500 Kn เครื่อง ELIOS 7,500 6,000 เป็นตัวอย่างของเครื่องความเร็วสูงรุ่นใหม่ของ NETSTAL

เครื่องรุ่นดังกล่าว มีแรงปิดแม่พิมพ์ 4,500, 5,500, 6,500 และ 7,500 Kn นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการแพทย์ ด้วยเครื่องรุ่น ELION 2,800-870 ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ

บริษัทฯ เน้นพัฒนาทุกมิติของอุตสาหกรรม 4.0 โดยการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ทั้งนี้ AnalyTIX เป็นระบบควบคุมการผลิตที่ใช้ cloud ซึ่งจะสามารถติดตามกระบวนการฉีดขึ้นรูปทั้งหมดได้ ไม่ว่าลูกค้าจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม เพียงแต่เข้าโดยใช้แอพในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และสามารถตรวจพบความผิดพลาดในการใช้งานของเครื่อง ทั้งนี้ NETSTAL ยังให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของข้อมูล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here