สสว. เปิดตัว 154 ตัวแทน Provincial Champions 2018 จากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงผลงาน และออกร้านจำหน่ายสินค้า วันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี คาดผลการดำเนินโครงการจะเพิ่มรายได้ให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จโครงการ SME Provincial Champions พร้อมเปิดตัวผู้ประกอบการ 154 รายจากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศมาออกร้านแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าภายใต้สโลแกน ช้อบ กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี ระว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน โดยในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจประกอบด้วย การออกร้านแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ การเสวนาเทคนิคการทำธุรกิจในยุค 4.0 การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบกับตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า และโมเดิลเทรดรายใหญ่ เป็นต้น

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 4 โดยในปี 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,063 ราย ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 462 ราย (จังหวัดละ 6 ราย) จากนั้นเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ได้แก่

การฝึกอบรมและประเมินตนเอง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ผลของการประเมินตนเองชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 60 % มีความต้องการที่จะปรับปรุง ด้านการตลาด รองลงมาคือต้องการปรับปรุงด้านการผลิต นอกจากนั้นส่วนใหญ่ต้องการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจสูงถึงร้อยละ 70 จึงนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาและการดำเนินงานในขั้นต่อไป

การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาของผู้ประกอบการแต่ละราย อาทิ ด้านการตลาด การผลิต ตลอดจน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น

การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยนักธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปลดล็อค ข้อจำกัด และผลักดันตัวเองเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ

กระบวนการเหล่านี้ จะมีการเชื่อมโยงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สู่การผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ และมีคุณภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ตลอดจนเป็นพลังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สสว. จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ในงาน SME Provincial Champions Fair ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชม สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ได้ทางwww.provincialchamp.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here