เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการประสาน จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ร่วมตรวจราชการการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริษัท กรีน รับเบอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 555/5 ซอยเทศบาลบางปู 121 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิทตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

บริษัท กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ประกอบกิจการ การบริหารจัดการขยะที่เป็นยางรถยนต์เก่าที่หมดอายุการใช้งาน มาสับย่อยให้มีขนาดเล็ก แล้วผ่านกระบวนการไพโรไลซิส คือ กระบวนการแตกตัวหรือสลายตัวของสารประกอบหรือวัสดุต่างๆ ด้วยความร้อนขนาดปานกลางที่อุณหภูมิประมาณ 400-800 C’ ในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน หรือมีออกซิเจนในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้ทางบริษัทได้ผลิตภัณฑ์หลักๆ คือ 1.น้ำมันเตา 2.Carbon Black (Soft เกรด) 3.เส้นใยเหล็ก

นับว่าเป็นสถานประกอบการที่สามารถนำขยะยางรถยนต์มาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่า กำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยในปัจจุบันประเทศไทยมียางรถยนต์เก่าที่ใช้และทิ้งแล้วถึงประมาณ 6 แสนตันต่อปี

แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการไพโรไลซิส ถ้าดำเนินการด้วยระบบเครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนั่นคือ กลิ่นเหม็นของซัลเฟอร์ และ ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงต้องมีระบบขจัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถขจัดกลิ่นและฝุ่นละออง จากกระบวนการผลิตได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยูอาศัยใก้ลเคียงโรงงาน

ติดตามข่าวสารข้อมูลยางและพลาสติก เพิ่มเติมที่ www.rubberplasmedia.com, www.rubbmag.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here