สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับภาครัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดงาน “Maintenance & Resilience ASIA 2019” (MRA 2019) ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นายทาดาซิ โยชิดะ ประธาน สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในการนำงาน MRA 2019 มาจัดที่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่สำคัญต่างๆ ของรัฐบาลไทย หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอันทรงเกียรติอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น เชื่อมั่นและพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเรา ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทย เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจในเอเซีย โดยเฉพาะการจัดงานนิทรรศการขนาดใหญ่และการให้คำปรึกษาในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม”

นายทาดาซิ โยชิดะ กล่าวเสริมว่า สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น เรามีประสบการณ์กว่า 60 ปี ในด้านการจัดงาน โดยเริ่มครั้งแรกคือ งานแสดงด้านการบำรุงและดูแลรักษาโรงงาน Plant Maintenance Show ในพ.ศ. 2503 โดยทางสมาคมได้มีส่วนช่วยผลักดันให้ โรงงานผู้ผลิต โรงงานอุตสาหกรรม โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษา รวมถึงด้านโลจิสติกส์ และบริษัทบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ในการบรรลุผลสำเร็จไปสู่การผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และในปัจจุบัน งานของสมาคมได้จัดขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มคู่กันสองงาน คือ “Maintenance & Resilience Tokyo” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 1,000 บูธจากกว่า 500 บริษัท และงาน “INCHEM TOKYO” มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 บูธจากกว่า 350 บริษัท

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม เล็งเห็นว่า งาน MRA 2019 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคของประเทศ ที่จะมีส่วนช่วยในการบูรณาการ และการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งถือเป็นภาระกิจของกระทรวงคมนาคม

อีกทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน MRA 2019 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย ที่จะแสดงศักยภาพของประเทศผ่านการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศสู่ประเทศไทย 4.0”

ด้าน ดร.สุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “เราสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไทย มีส่วนร่วมในงานที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของของสมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น และจากความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่นที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน MRA 2019”

“ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมไทย กระทรวงอุตสาหกรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้

“ที่ผ่านมา ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัว “แฟคทอรี่ 4.0” เพื่อสร้างความตระหนักให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการยกระดับกระบวนการผลิตและระบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลไทยด้วย”

ขณะที่ นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ประธานคลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งาน MRA 2019 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 4 ภาคส่วนที่สำคัญ จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายมหาศาลสำหรับซัพพลายเออร์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน โดยงานจะมุ่งเน้นไปที่การบำรุงรักษาโรงงาน การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ความยืดหยุ่นของระบบซัพพลายเชน และความยืดหยุ่นในด้านแรงงานและบุคคลากร โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย และยังเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักของงานที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

“MRA 2019 จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมงานในด้านการนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการยกระดับระบบการผลิตในปัจจุบันให้ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น” นายสมบูรณ์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดตัวการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “การศึกษาระบบ Chula Engineering Education 4.0” อย่างเป็นทางการ เมื่อปีพ.ศ. 2557 ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย “อุตสาหกรรม 4.0” ของรัฐบาลไทย โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าเรียนให้เป็น นักสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงไปสู่กับภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาของประเทศไทย ในโอกาสนี้เรามีความยินดีในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับงาน Maintenance & Resilience ASIA 2019 ซึ่งถือเป็นงานที่มีความโดดเด่น ที่จะช่วยมอบความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่บุคคลการในภาควิศวกรรมศาสคร์ และภาคการศึกษาอื่น ๆ ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”

ในโอกาสนี้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของาน MRA 2019 บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ผู้บริหารการจัดงานแสดงสินค้าทางธุรกิจของประเทศไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น ผู้จัดงานร่วม กับทางสมาคมบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด โทรศัพท์ 02-559-0856-8

อนึ่ง สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ริเริ่มการจัดการด้านนวัตกรรมเป็นเวลากว่า 75 ปีในประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาสังคม ผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนซึ่งร่วมงานกับกลุ่มของสมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่นมีความทุ่มเทและพยายามอย่างมากในการดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การวิจัยและการเรียนรู้ การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน ไอที สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการวางแผนธุรกิจ และการฝึกอบรมต่างๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jma.or.jp/en/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here