กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศยกเลิกมาตรการจัดระเบียบการนำเข้ายางรถใหม่ เป็นไม่ต้องขอหนังสือรับรองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เดิม หลัง สมอ. เตรียมกำหนดมาตรฐานบังคับใหม่ ป้องกันความซ้ำซ้อน ลดภาระผู้ประกอบการ

อดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง : กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ที่มีมติให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับยางรถใหม่ 2 ฉบับ เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางรถใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ม.ค. 2562 และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายและเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

“ขณะที่ การยกเลิกดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ ขอให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้ายางรถใหม่ดำเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิมต่อไป โดยผู้นำเข้ายังคงต้องขึ้นทะเบียน แสดงเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานประกอบการนำเข้า รวมทั้งต้องรายงานการนำเข้า ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการไปจนถึงปลายเดือน ม.ค. 2562”

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้กำหนดเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และรหัสสถิติการนำเข้ารถยนต์ใหม่จากปี 2012 เป็น 2017 ในระบบการให้บริการออกใบอนุญาต และออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป สำหรับใบอนุญาตการนำเข้า (ข.2) ให้สอดคล้องกับกรมศุลกากร เพื่อให้การขออนุญาตนำเข้ารถยนต์ (ตามพิกัดฯ 8701, 8702, 8703, 8704 และ 8705) และการดำเนินการพิธีการศุลกากรขาเข้าเป็นไปด้วยความสะดวกกรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here