เมื่อเร็วๆ นี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่าย สยยท. พร้อมด้วยท่านวิไลวัน พมเข ประธานสมาคมยางพาราไทย-ลาว ร่วมด้วย สภาเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย-ลาวนำโดย นายภคพล  บุตสิงห์ เข้าเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางของ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด  และบริษัท ไชโย จำกัด ของนายพลกฤษ กนกสินภิญโญ ประธานกรรมการบริษัท
พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมลงนาม MOU ที่จะเป็นผู้ซื้อยางพาราโดยตรงกับเครือข่ายสยยท.และสปป.ลาว เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยมีตลาดรองรับ อันจะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราร่วมกันโดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ
การดำเนินงานครั้งนี้ เกษตรกรจะต้องผนึกกำลังกันอย่างมั่นคงในการทำอาชีพเสริมและเกษตรกรจะปรับตัวไปสู่การทำอุตสาหกรรมโดยมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เท็คโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมมือและเป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนในการทำมาตราฐานมอก.และการสร้างBrand ผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่า วว.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here