กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจบริการที่กำหนด อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด, ธุรกิจบริการช่าง (ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ และอื่นๆ) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจสปา ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  DBD Service X Startup ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการของไทย โดยจะได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษาจากธุรกิจ Startup ที่มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการแก้ไขจุดอ่อนในการทำธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการสร้างโอกาสทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้สามารถขยายตัว สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศ

ถึงเวลาคว้าโอกาสในการยกระดับการบริการ หากผู้ให้บริการท่านใดสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่  www.dbdservicexstartup.com   ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : Facebook.com/Smartstartup.DBD/ โทร : 02-962-9955, 095-949-4632, 062-647-6522  Email :dbdxstartup@gmail.com Website : www.dbdservicexstartup.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here