กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิกถอนมติการจดกรรมการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมคืนสิทธิ์ “หมอวิชัย-ศุภนันท์” กก. IWIND บริษัทย่อย IFEC เดินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แก้ปัญหาที่ถูกหมักหมมและบิดเบือน ขณะที่ กก.ที่ได้คืนสิทธิ์ เร่งสำรวจความเสียหาย
นายอนันต์ ศรีกสิกรณ์ นายทะเบียนหุ้นส่วนกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งหนังสือเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ไม่ชอบของบริษัท IWIND ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของIFEC โดยได้คืนสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายให้กับนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ และนายศุภนันท์ ฤทธิ์ไพโรจน์ หลังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562
นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ กรรมการบริษัท IWINDและผู้ถือหุ้นบริษัท IFEC เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ยอมแก้ไขให้ถูกต้องในครั้งนี้ โดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อเท็จจริง และความถูกต้องตามกฎหมาย แม้มีกลุ่มที่พยายามจะบิดเบือนและมิใช่เลือกเพราะถูกใจ จากการตัดสินในครั้งนี้ทำให้มั่นใจว่า IFECจะออกจากวังวนและป้องกันการโยกย้ายทรัพย์สินออกได้
นายวิชัยกล่าวอีกว่า นับจากนี้ตนและนายศุภนันท์จะเร่งตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากส่งไลน์มาแจ้งว่ามีการไหลออกของเงินค่อนข้างมาก แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเมื่อครั้งสมัยตนบริหารบริษัทIWINDอยู่ได้แก้ไขปัญหาจนสามารถปิดบัญชีงบการเงินของปี2560ได้แล้วและกำลังจะปิดบัญชีของปี2561 โดยงบฯทั้ง 2 ปีผ่านการรับรองงบฯจากผู้สอบบัญชีแล้วแม้ที่ผ่านมาจะมีขบวนการบิดเบือนข้อมูล อีกทั้งเห็นว่า การพิจารณาของกรมพัฒน์ฯครั้งนี้ จะกลายเป็นบรรทัดฐานนำไปสู่การตัดสินคดีความต่างๆ ที่ถูกถอนคดีโดยไม่ชอบ อาทิ คดีซื้อขายทรัพย์สิน อันนำความเสียหายมายังบริษัท IFEC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here