เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo)ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย พร้อมเดินหน้ามาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก ประเทศรวม 240,000 ตัน ณ กรุเทพมหานคร ประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ได้มีการหารือในหลายประเด็น รวมถึงในเรื่องมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS) ครั้งที่ 6 ซึ่งทั้ง ประเทศสมาชิกเห็นชอบที่จะดำเนินการควบคุมการส่งออกภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยจะร่วมกันจำกัดปริมาณการส่งออกยางพารารวม 240,000 ตัน
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยางพาราของ ประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ซึ่งพบว่าข้อมูลผลผลิตยางที่มีการรายงานจากหลายแหล่งข้อมูลกลับไม่ตรงกัน ด้วยเหตุนี้ ในที่ประชุมจึงมีการรายงานยืนยันข้อมูลผลผลิตยางพาราในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้ ประเทศไทย ผลิตได้ 4.879 ล้านตัน ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตได้ 3.630 ล้านตัน และประเทศมาเลเซียผลิตได้ 0.603 ล้านตัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here