เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย รักษาการผู้ว่าการ กยท. ให้การต้อนรับ นาย Saw Aung Myint Khine รัฐมนตรีกระทรวงกิจการชาติพันธุ์กระเหรี่ยง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ กยท. พร้อมดูงานด้านการวิจัย – พัฒนาคุณภาพยาง ต่อยอดการนำวัตถุดิบยางพาราสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัฑ์ยาง

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท.ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชาติพันธุ์กระเหรี่ยง และคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 20 คน เพื่อเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ กยท. รวมทั้ง งานวิจัย เทคโนโลยีด้านยางพารา เพื่อพัฒนามาตรฐานยาง ตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งถือเป็นการให้ความร่วมมือในฐานะประเทศสมาชิกของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (the International Rubber Research and Development Board : IRRDB)

รักษาการผู้ว่าการ กยท. เพิ่มเติมว่า การดูงานครั้งนี้ กยท. ยังได้นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบมาตรฐานคุณภาพยาง การวิจัยและแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง ณ สถาบันวิจัยยาง และฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ กยทจากนั้นนำคณะฯ เดินทางไปยังศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เพื่อชมแปลงเพาะขยายพันธุ์ยาง และเข้าเยี่ยมชม บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกยาง STR 20 ของไทย โดยถือเป็นการสร้างโอกาสเข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมยางในรัฐมอญในอนาคตได้ นอกจากนี้ ได้เข้าศึกษาการจัดการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทยที่มีการแปรรูปและส่งออกยาง STR 20 ถือเป็นโอกาที่ดีในการศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีามเข้มแข็ง

จากนั้น กยท. ได้นำคณะฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยางพาราRubber Land” จ.ชลบุรี และเข้าศึกษากระบวนการแปรรูปยางแผ่นรมควันของบริษัท สุภาคย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและส่งออกยางให้กับผู้ผลิตยางล้อที่มีชื่อเสียง จึงถือได้ว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญครั้งนี้ เป็นการได้ศึกษายางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here