การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำโดย นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ.เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจีนจากมลฑลซานตง ที่นิคมฯ ยางพารา ในโอกาสเข้าศึกษาลู่ทางการขยายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลื้มผลเจรจานักลงทุนส่งสัญญาณบวก สนใจเข้าลงทุนในพื้นที่นิคมฯ 300 ไร่ ชี้ปัจจัยหนุนมาจากความพร้อมของพื้นที่ วัตถุดิบ แรงงาน และเส้นทางโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจีนผู้ผลิตถุงมือยางสังเคราะห์รายใหญ่ และเครื่องมือแพทย์ จากมณฑลซานตง ณ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา โดยบริษัทดังกล่าวเข้ามาศึกษาลู่ทางเพื่อแสวงหาการลงทุนในพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์และมีความพร้อมที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งการเข้ามาศึกษาทำเลการลงทุนในครั้งนี้พบว่าเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากนักลงทุนได้ให้ความสนใจและมองว่านิคมฯยางพารามีความพร้อมทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบและการคมนาคมขนส่งที่พร้อมรองรับการลงทุนที่ครบวงจร
ทั้งนี้ กนอ.ยังได้โชว์ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนิคมฯ ยางพาราที่มีความชัดเจน ทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักลงทุนจะได้รับทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีของ กนอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้นักลงทุนจีนแสดงความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตต่อไป
“ความก้าวหน้าของนิคมฯยางพาราได้มีการพัฒนาพื้นที่จนสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งนักลงทุนในหลายประเทศ ส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย จีน และไทย โดยได้ให้ความสนใจเข้าลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆทั้งในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT – GT)  ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งนับเป็นพื้นที่สำคัญที่สามารถตอบโจทย์การลงทุน ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพได้อย่างแท้จริง” นางสาวสมจิณณ์ กล่าว
อย่างไรก็ตามนักลงทุนจีนที่เข้ามาศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่ในนิคมฯยางพาราดังกล่าว เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มาจากการเชิญชวนเข้ามาลงทุนของ กนอ. จากงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบวงจร ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Düsseldorf) ประเทศเยอรมนี เมื่อช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here