เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสื่อมวลชน ประจำปี 2562 นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเวลา 16.00 น. เยี่ยมชมคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า ณ โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน ซึ่งในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะสื่อมวลชนต่างๆ ณ ห้องหงส์เหิร แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม
ต่อจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ได้นำเยี่ยมชมผลงานวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ เวลา 11.00 น. นำเยี่ยมชมผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เเละเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ Maxbeef Steak House กำแพงแสน ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here