โดย นายศตพร  สภานุชาต สถาบันพลาสติก

เศรษฐกิจไทย กันยายน 2019 ยังคงไม่สู้ดีนัก…ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า การส่งออกไทยในภาพรวมเดือนกันยายนนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาหดตัวที่ -1.39% ภาพรวมการส่งออกสะสม 9 เดือน หดตัวเช่นเดียวกันในอัตรา -2.11% เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2019 ที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นด้าน Trade war และ Brexit เป็นปัจจัยกระทบหลัก

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในเดือนกันยายนนี้ กลับปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาในอัตรา +3.2% เป็นผลจากแนวโน้มที่ดีขึ้นของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ที่มีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น ทำให้ความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจบรรเทาลงได้บ้าง ในทางกลับกัน ทิศทางราคาเม็ดพลาสติกภาพรวมยังคงอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องจากระดับอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศที่เบาบาง แต่ทั้งนี้ ผู้ผลิตเม็ดในแต่ละภูมิภาคยังคงมีความพยายามในการปรับราคาเม็ดพลาสติกให้สูงขึ้นผ่านกิจกรรมการกระตุ้นตลาดอย่างระมัดระวัง

ภาวะการผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ชะลอตัวในทุกรายการลดลงต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน รวมถึงดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) ที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Index) กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณสะท้อนถึงการลดลงของระดับอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศในช่วงเวลานี้อย่างชัดเจน

ด้านการส่งออกเม็ดพลาสติกเดือนกันยายน ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับราคาเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวเป็นหลัก โดยมูลค่าปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง -17.8%โดยตลาดหลักในทวีปเอเชียลดลงถึง -15.6% ในญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากพิจารณาในมุมของปริมาณการส่งออกพบว่ายังคงทรงตัวได้ที่ +0.4% สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก มูลค่ายังคงหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาในอัตรา -7.6% โดยตลาดหลักในทวีปเอเชียลดลงถึง -7.7% ในญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และกัมพูชา เป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ที่จะเป็นช่วง High Season ของหลายอุตสาหกรรมการผลิตที่พลาสติกมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางของสัญญาณต่างๆ อาทิ ระดับราคาน้ำมันดิบ ราคาเม็ดพลาสติก ค่าเงินบาท ฯลฯ ว่ายังเคลื่อนไหวในเชิงหนุนหรือกดดันการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here