นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์  และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มอบ กยท.ปล่อยขบวนรถส่งไม้ยางพาราแปรรูปและน้ำยางข้นถึงมือบริษัทผู้ซื้อ สร้างความร่วมมือด้านธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุน  ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทยโดยมี นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้แทนจากบริษัท พิณมาชู วิศวกรรม จำกัด บริษัท ซินซุนไทย จำกัด และ บริษัท โกร รับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด เข้าร่วมในพิธี ณ กองจัดการโรงงานไม้ยางกยทเขตภาคใต้ตอนกลาง จ.นครศรีธรรมราช

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทไทย เผยว่า พิธีส่งมอบไม้ยางพาราและน้ำยางข้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการเร่งขายยางและไม้ยางพาราสู่ตลาดต่างประเทศโดยก่อนหน้านี้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับ บริษัท พิณมาชู วิศวกรรม จำกัด และ บริษัท ซินซุนไทย จำกัด ในด้านความร่วมมือการซื้อขายไม้ยางพารา จำนวน 2,500,000 ลูกบาศก์ฟุต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ภายในงาน Thailand Rubber Expo ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีการทยอยส่งมอบไม้ยางบางส่วนไปแล้วกว่า 3,000 ลูกบาศก์ฟุต วันนี้จึงปล่อยขบวนรถส่งมอบไม้ยางพาราเพิ่มเติม จำนวน1,340 ลบ.ฟุต นอกจากไม้ยางพาราแล้ว พิธีวันนี้ยังปล่อยรถส่งมอบน้ำยางข้นให้กับ บริษัท โกรรับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกั ตามสัญญาซื้อขายที่ทำกับ กยท. ในปริมาณ 10 ตัน ด้วย

นายขจรจักษณ์ เพิ่มเติมว่า หลังจากการลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทผู้ซื้อภายในงาน Thailand Rubber Expo เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ กยทได้ส่งมอบยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับบริษัท ฮั่วเซิ่งไทย รับเบอร์ จำกัด บริษัท เอเชีย รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ จำกัด รวมปริมาณทั้งสิ้น 7,200 ตัน และจะดำเนินการทยอยส่งมอบสินค้าจนครบตามสัญญาต่อไป

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นรูปธรรมขึ้นมา แสดงให้เห็นความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างภาคเอกชนและ กยท. อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านการค้าการลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยางพารา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here