การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งประสานประเทศมาเลเซียให้เปิดด่านปาดังเบซาร์ เพื่อส่งออกวัตถุดิบยางพารา หวังเพิ่มช่องทางการส่งออกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยางพารา ช่วงสถานการณ์วิกฤตจากไวรัส COVID – 19 ในขณะนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID – 19 ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ และมีการปิดด่านนำเข้าและส่งออก โดยเริ่มตั้งวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดย กยท. ได้เร่งหารือกับสถานกงสุลมาเลเซีย และสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซีย ได้ผลว่า ทางรัฐบาลมาเลเซียอนุญาตเปิดด่านนำเข้าน้ำยางข้นจากประเทศไทยได้นั้น

ล่าสุด นายขจรจักษณ์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้าบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. ได้ประสานไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อขอให้มีการเปิดด่านปาดังเบซาร์เพิ่ม เบื้องต้นได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ช่วยประสานกับสถานทูตประเทศมาเลเซียเพื่อขอเปิดด่านปาดังเบซาร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากทางมาเลเซีย

“ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากไวรัส COVID – 19 ในขณะนี้ หลายฝ่ายได้รับผลกระทบ แม้แต่ในส่วนของวงการยางพารา ทั้งในส่วนของประเทศผู้ใช้ยาง และประเทศผู้ส่งออกยาง ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคับประคองให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และ กยท. พร้อมที่จะเคียงข้างและสู้ไปด้วยกัน ” รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here