การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง เร่งขึ้นทะเบียน แจ้งข้อมูลปลูกยาง และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ กยท.ในพื้นที่ใกล้บ้านไม่เว้นวันหยุด ภายใน 15 พฤษภาคม นี้ เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายรัฐ

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา เดือน จำนวน 15,000 บาท  งบประมาณรวม 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับ กยท. ประกอบด้วย เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำสวน และคนกรีดยาง โดยเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถขึ้นทะเบียน แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ กยท. ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค.นี้ ณ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์เยียวยาฯ นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้ที่เว็บไซด์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th หรือ เบอร์โทร 024332222 ต่อ 243-245

นายขจรจักษณ์ กล่าวถึงขั้นนตอนการดำเนินการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า กยท. จะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางฯ ไปยัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกร จากนั้น สศก. จะนำส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังตรวจข้อมูลและคัดกรอง ป้องกันการรับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลซ้ำซ้อน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here