กรุงเทพมหานคร, 14 พฤษภาคม 2563 – เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19ในประเทศไทย แลนเซสส์ บริษัทสารเคมีสัญชาติเยอรมัน ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง Rely+On™ Virkon เพื่อผสมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ 40,000 ลิตร ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลต่างๆ โดยการบริจาคครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของแลนเซสส์ในการบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนทั้งหมด 1 ล้านลิตร เพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วโลก

“เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ โดย Rely+On™ Virkon นี้ จะช่วยให้การฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด” วินอด อักนิโฮไตร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทแลนเซสส์ในอาเซียนกล่าว “ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยรักษาผู้คน เราต้องการปกป้องเขาด้วยเช่นกัน”

ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Rely+On™ Virkon เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ รวมไปถึงบริษัทต่างๆ ต้องการที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคภายในหน่วยงาน “เพื่อช่วยควบคุมโรคระบาดนี้ ทางแลนเซสส์จึงตั้งใจที่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านสารเคมีของบริษัทให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด” ดร.นันทวัฒน์ เกิดชื่น กรรมการบริษัท แลนเซสส์ ไทย จำกัด กล่าว

Rely+On™ Virkon สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคในคน

ผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของ Rely+On™ Virkon ต่อเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคในคน (human coronavirus) ซึ่งจัดเป็นเชื้อตัวแทนของเชื้อไวรัส SARS-CoV2 แสดงให้เห็นว่า Rely+On™ Virkon™ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ จากผลทดสอบนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า Rely+On™ Virkon มีความเป็นไปได้ที่จะฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน

ในผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโดยใช้ Rely+On™ Virkon ทดสอบกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่ก่อโรคในคน สายพันธุ์ 229E ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดธรรมดา และเป็นเชื้อในตระกูลที่ใกล้เคียงกันกับเชื้อ SARS-CoV2 โดยทดสอบที่ความเข้มข้น 1% (1:100) และใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ 10 นาที ที่ตรงกับข้อกำหนดในการทดสอบน้ำยาฆ่าเชื้อของสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency; EPA) และเป็นการยืนยันประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ Rely+On™ Virkon ในการฆ่าเชื้อที่ใช้งานได้จริง

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Rely+On™ Virkon สามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อโรคบนพื้นผิวต่าง ๆ ในสถานพยาบาลและพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้น ผนัง ประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

อนึ่ง แลนเซสส์ (LANXESS) ผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) มียอดรายได้รวม 6.8 พันล้านยูโรในปี พ.ศ. 2562 และมีพนักงาน 14,300 คน ครอบคลุม 33 ประเทศทั่วโลก โดยธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (Chemical Intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (Additives Chemicals) ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) และพลาสติก โดยแลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here