ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (ฝวอ.กยท.) เดินหน้าเปิดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปี 2563 แก่เกษตรกร – สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ฟรี! 4 หลักสูตร รวม 160 คน หลังสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เน้นการนำเทคโนโลยีแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ 

นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังสถานการณ์การระบาดของเขื้อโควิด 19 ฝวอ.กยท. ได้เร่งจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ได้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยาง โดยในปีนี้ ได้จัดการอบรมเพิ่มเติมอีก 4 หลักสูตร ได้แก่

– การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อผลิตยางรัดของและยางออกกำลังกายจากน้ำยางข้น จัดอบรมในวันที่ 21  24 กรกฎาคม 2563 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จังหวัดจันทบุรี รับจำนวน 40 คน 

– การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง โดยการขึ้นรูปแบบอัดเบ้าพิมพ์และขึ้นรูปแบบฉีด จัดอบรมในวันที่ 4  7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น รับจำนวน 40 คน 

– การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปโดยวิธีจุ่ม เพื่อผลิตถุงมือยาง  ถุงมือแม่บ้าน และลูกโป่ง จัดอบรมในวันที่ 9  11 สิงหาคม 2563 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด จังหวัดชุมพร รับจำนวน 40 คน

– การผลิตหมอนยางพารา และ หมอนรองคอ  จัดอบรมในวันที่ 18  20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น รับจำนวน 40 คน

เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2563 กยท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ระหว่างอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-940-7391 ในวันและเวลาราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here