กยท. ชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกองทุนพัฒนายางพาราของ กยท.

นายดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กยท. ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.ได้ ทั้งเกษตรกรที่สวนยางมีเอกสารสิทธ์และเกษตรกที่แจ้งข้อมูลปลูกยางกับ กยท. ก็สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรตราที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 อาทิ การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รวมไปถึงการรับความช่วยเหลือตามโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล เช่น โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เป็นต้น ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางรายใหม่ ภายในเดือนมิถุนายน 2565

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการขึ้นเบียนได้ที่ กยท. จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ หรือ ที่ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ได้ในวันและเวลาราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here