กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ผลักดันนโยบาย DIPROM CARE (ดีพร้อม แคร์) เร่งช่วยผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ก้าวสู่ยุค Next Normal ปรับตัวรับเทรนด์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป โดยพื้นที่จัดงาน “DIPROM FAIR 2022 — ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภคหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านรูปแบบการจับคู่ธุรกิจ และการทดสอบตลาด เพื่อให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของไทยมีช่องทางและโอกาสทางการตลาดมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังปัจจัยจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในประเทศ ทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยืดเยื้อมากว่า 2 ปี และความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่มีการส่งสัญญาณปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และมีการนำเทคโนโลยีบริการดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ เข้ามาช่วยเสริมในธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินชีวิตในแบบ Next Normal ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดีพร้อมได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนต่อปัญหาในการประกอบธุรกิจและความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐพบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการขอรับการสนับสนุนด้านการตลาด ตามมาด้วยการเข้าถึงสินเชื่อ/แหล่งเงินทุนและด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า จากข้อมูลผลสำรวจกรมฯ จึงได้จัดทำแนวทางส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประกอบการหลังจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด DIPROM CARE แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย1. Customization การวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง หรือปัจจัยโดยรวมที่มีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง 2. Accessibility ดีพร้อม ได้ขยายช่องทางการเข้าถึงทั้งที่เป็นเครื่องมือ บุคลากรในการให้คำปรึกษา รวมถึงโครงการและศูนย์การส่งเสริมไปสู่ระดับภูมิภาคเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้อย่างเท่าเทียม 3. Reformation ปฏิรูปกลไกการดำเนินงานในภาพรวมของทุกโครงการ และการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคให้มีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับยุค Next Normal และ 4. Engagement เป็นการอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านทั้งภาครัฐและเอกชน มาช่วยสนับสนุน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการใหม่ให้มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงาน “DIPROM FAIR 2022 –ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภคในครั้งนี้ ถือเป็นการสอดรับกับนโยบายDIPROM CARE ในมิติของการสร้าง Engagement โดยเป็นเวทีสำหรับการทดสอบตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยการออกบูธ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง รวมถึงยังเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “DIPROM FAIR 2022 –ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภค กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-15.00 . ห้องแสดงนิทรรศการและลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารDIPROM Headquarter .พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนจากดีพร้อม เช่น โครงการ คพอ. MDICP Cluster และ Food Truck เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 130 ร้านค้า ประกอบด้วยสินค้าต่าง มากมาย อาทิ เครื่องหนัง รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่มเลิศรส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบูธเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก สมอ. และเครือข่ายธุรกิจ Food Truck นำอาหารนานาชนิด มาจำหน่ายหมุนเวียนตลอดการจัดงาน โดยคาดว่าตลอดการจัดงาน 5 วัน จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here