ผู้แทนชาวสวนยางและสถาบันฯ ร่วมหารือ แก้ปัญหายางพารา

การยางแห่งประเทศไทย ประชุมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าหารือร่วมกันในเรื่องสถานการณ์ยางพารา ราคายาง รวมถึงการแก้ไข พ.ร.บ. กยท. พ.ศ. 2558 เพื่อหวังนำไปใช้ในการพัฒนายางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า การประชุมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ กยท....

ซอฟต์แวร์บริหารยางล้อ ด้วยเทคโนโลยีของ Vipal Rubber

บริษัท Vipal Rubber ผู้ผลิตยางหล่อดอกชั้นนำในละตินอเมริกา และหนึ่งในผู้ผลิตยางหล่อดอกชั้นนำของโลก ได้เปิดตัว Vipal Fleets แพลทฟอร์มใหม่ที่ช่วยวินิจฉัยยางล้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ควบคุมสต็อกสินค้า วัดและบริหารยางล้อ แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับความจำเป็นในการส่งยางล้อไปหล่อดอก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อ กม. แพลทฟอร์มดังกล่าวสามารถประเมินได้จากคอมพิวเตอร์ แทบเบล็ต และสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้หล่อดอกวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ หากมีข้อจำกัดด้านไวไฟ ก็สามารถใช้เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อวัดหรือเก็บข้อมูลได้ และเมื่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็จะสามารถปรับข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างอัตโนมัติในเคลาด์ Vipal ผลิตให้กับ 90...

ราคาคาร์บอนเครดิตต่ำเกินไปกว่าจะปกป้องป่าไม้จากการปลูกยาง

จากข้อมูลของ Global Forest Reporting Network การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ ใน Nature Communications ระบุว่า สวนยางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 86,000 ตร กม (33,200 ตร ไมล์) ในขณะที่การปลูกยางขยายตัว นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ธรรมชาติต่างก็มีความกังวลว่า จะกระทบต่อป่าเขตร้อนและสัตว์ป่า โดยเฉพาะป่าในกัมพูชา จีน...

ต่อยอดธุรกิจยาง! กยท. เปิดหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจยาง ปี 2562

กยท. เปิดรับสมัคร เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และ สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจยาง ปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยาง และผลักดันให้มีการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง...

กยท. บุรีรัมย์ ติวเข้มองค์ความรู้ด้านยาง สู่การเป็น SMART FARMER RUBBER

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ เสริมเขี้ยวเล็บแก่เกษตรกร จัดโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ Smart Farmer ” ประจำปี 2562 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมต้อนรับ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางอย่างพอเพียงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ตำบลเมืองแฝก...

เครือข่ายนวัตกรรมยางฯ เดินหน้างานวิจัย ต่อยอดการผลิตและแปรรูปยางพารา

เมื่อเร็วๆนี้ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดการผลิตและแปรรูปยางพาราของไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมยางพาราในรูปแบบต่างๆ ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย พร้อมศึกษาดูงานโรงงานผลิต NR Preblend สำหรับงานก่อนสร้างถนน para soil cement นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา มีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)...

กยท. ขับเคลื่อนโครงการ Smart Farmer วางเป้าเกษตรกร 6,000 ราย ร่วมโครงการฯ สร้างห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร

การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (SMART FARMER) รุ่นที่ 1 ได้รับความร่วมมืออันดีจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 90 คน ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มุ่งการสนับสนุน ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เกษตรกร พร้อมเชื่อมโยงภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรมและการค้า เกิดเป็นห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร กระตุ้นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็น...

วงศ์บัณฑิต ประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งด่วน!

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ดำเนินกิจการผลิตยางพาราเพื่อส่งออก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน โดยมีความประสงค์จะรับพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

กยท. ชู TH-TYRE รุกตลาดยางล้อ เพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างทั่วถึง

การยางแห่งประเทศไทย ดัน TH-TYRE รุกตลาดยางล้อ ร่วมดีล 2 บ. เอกชน ดีสโตน และ ไทร์พลัส ขยายช่องทางการจำหน่ายและติดตั้งกว่า 300 สาขาทั่วประเทศ พร้อมขยายโปรดัคส์เพิ่มขึ้นครอบคลุมการใช้งาน กระตุ้นปริมาณการใช้ยางในประเทศ ภายใต้คอนเซ็ป “ยางคนไทย บริษัทคนไทย เพื่อคนไทย” นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการยางล้อประชารัฐ...

ANRPC ประชุมหารือร่วม มุ่งหาแนวทางเพื่อพัฒนายางทั้งระบบ

เมื่อเร็วๆนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 6ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) มุ่งให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตยาง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราให้มีเสถียรภาพร่วมกัน ย้ำทุกมาตรการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกผู้ปลูกยาง  ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า...

Stay connected

111FansLike
1,066FollowersFollow
13,122SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

สศก. แจงข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจสำคัญภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ได้ให้การรับรองข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ...

จี้รัฐบาลใหม่ เร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังดัชนีความเชื่อมั่นฯ ร่วง

ส.อ.ท. เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,200 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 26.5,37.8 และ 35.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 36.4,...

STGT คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน) ("STGT") เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ในประเภทสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ รางวัลต่อเนื่อง 4 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ...