กยท. ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ สร้างฐานข้อมูลยางให้เป็นเอกภาพ

การยางแห่งประเทศไทย กยท. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เดินหน้าโครงการจัดทำแผนที่ และตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ปลูกยางให้เป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน ต่อยอดข้อมูลสู่โครงการต่างๆ ในอนาคต ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ซึ่งการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบนั้นจำเป็น ต้องเข้าถึงข้อมูลปริมาณพื้นที่ปลูกยางพาราในภาพรวม เพื่อนำไปสู่การคาดการปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะออกสู่ตลาด การวางแผนบริหารจัดการวัตถุดิบยาง และการนำข้อมูลพื้นที่ปลูกยางสู่การต่อยอดในโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน...

เร่งจ่ายเงินชดเชยรายได้คนกรีดยาง กยท. หลังเริ่มมาตรการหยุดกรีดยางในพื้นที่รัฐ ตามโครงการควบคุมปริมาณผลผลิต

การยางแห่งประเทศไทย เร่งจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนกรีดยางในพื้นที่สวนยางของ กยท. แล้ว หลังเริ่มมาตรการหยุดกรีดยางในสวนยางของรัฐในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตามเป้าหมายโครงการควบคุมปริมาณผลผลิตของรัฐบาล ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากมาตรการหยุดกรีดยางในพื้นที่ของรัฐบาล 3 หน่วยงาน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวนประมาณ 100,000 ไร่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นอีกแนวทางเพื่อลดผลผลิตยางออกสู่ตลาด ช่วยกระตุ้นให้มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น...

ผู้ประกอบการยางแห้งเตรียมเฮ กยท. เปิดรับสมัครโครงการสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ดีเดย์รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) อัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3...

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราแปรรูปยาง

ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวม และแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวนทั้งสิ้น 2โครงการ ประกอบไปด้วย 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่สถาบันเกษตรกรรวบรวมยาง โดยมีเป้าหมายการจ่ายเงินกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563...

ไทย เดินหน้าจริงจังตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ อีก 2 ประเทศสมาชิกไตรภาคี ย้ำ เอาจริงมาตรการ AETS

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงร่วม บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO)ในฐานะเลขานุการสภาไตรภาคียาง ย้ำประเทศไทยเดินหน้าจริงจัง ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการจัดสรรปริมาณการส่งออกยางพารา 3 เดือน อีก 2 ประเทศสมาชิกสภาไตรภาคี ร่วมเอาจริงมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ประเทศไทยมีการดำเนินมาตรการควบปริมาณการส่งออก (AETS) ครั้งที่ 5 ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม -...

ไทยพร้อมเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานชีวมวลของโลก ขานรับมาตรการโค่น 400,000 ไร่/ปี

การยางแห่งประเทศไทย มั่นใจไทยพร้อมเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบไม้คุณภาพดีเข้าสู่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของโลก ขานรับมาตรการควบคุมผลผลิตโค่น 400,000 ไร่ต่อปี ย้ำ เกษตรกรต้องเดินตามหลักเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน FSC ส่งผลราคาไม้ยางขยับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย โดย นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ กยท. ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท สยามฟอเรสแมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท Idemitsu Kosan Co.,Ltd เพื่อหารือร่วมกันในเรื่องการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบไม้ยางพารา...

สร้างโอกาสใหม่การขายยาง กยท. ผนึก ปตท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางในสถานีบริการน้ำมัน พร้อมยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล

ด้วยการตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ร่วมโครงการ สร้างช่องทางจำหน่ายและความสะดวกแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานในพิธี ลงนามความร่วมมือโครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย” ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์...

กยท. ขับเคลื่อนโครงการ Smart Farmer วางเป้าเกษตรกร 6,000 ราย ร่วมโครงการฯ สร้างห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร

การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (SMART FARMER) รุ่นที่ 1 ได้รับความร่วมมืออันดีจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 90 คน ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มุ่งการสนับสนุน ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เกษตรกร พร้อมเชื่อมโยงภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรมและการค้า เกิดเป็นห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร กระตุ้นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็น...

ก.อุตฯ เสริมแกร่ง SMEs ดัน 9 มาตรการช่วยเหลือเต็มสูบ! พร้อมเพิ่มทุนครอบคลุมทุกกลุ่ม หลังจาก SME Bank ออกจากแผนฟื้นฟูแล้ว พร้อมแจ้งเกิด“จุล SMEs”

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs ส่ง 9มาตรการช่วยเหลือ ผ่าน 3 กองทุน วงเงินเกือบ 8 หมื่นล้านบาท ด้านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พร้อมประกาศตัวเป็น “M SME Development Bank” หนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ หลังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบให้ออกจากแผนฟื้นฟู ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม...

กยท. เปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 61 จัดอบรม 2 หลักสูตรเด็ด เน้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้

การยางแห่งประเทศ เปิดรับสมัครเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2561 จัดอบรม 2 หลักสูตร เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง โดยนำนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมาถ่ายทอดแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มรายได้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวว่า กิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีมาตลอด เนื่องจากหลักสูตรนี้ เป็นการให้ความรู้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา...

Stay connected

111FansLike
1,066FollowersFollow
13,122SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

สศก. แจงข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจสำคัญภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ได้ให้การรับรองข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ...

จี้รัฐบาลใหม่ เร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังดัชนีความเชื่อมั่นฯ ร่วง

ส.อ.ท. เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,200 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 26.5,37.8 และ 35.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 36.4,...

STGT คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน) ("STGT") เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ในประเภทสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ รางวัลต่อเนื่อง 4 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ...