วิจัยสวนยางไทย ขายยางต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.มนชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้นำ Professor James Lowenberg  Deboer  และ Dr.  Iona yuelu Huang จากมหาวิทยาลัย Harper Adams ประเทศอังกฤษ มาดูสวนยางที่จังหวัดระยอง และขอพบ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท)...

สมาชิก ANRPC 9 ประเทศ ร่วมระดมความเห็นพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยางพารา หวังสร้างความยั่งยืนทั้งระบบ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 9 ประเทศ ประกอบด้วย บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา พม่า และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและหาแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน หวังสร้างความยั่งยืนยางพาราทั้งระบบ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่สำคัญและเป็นกลยุทธ์เชิงอุตสาหกรรมที่มีการใช้ในหลายภาคส่วนรวมถึงการขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬาการตกแต่ง และของใช้ในครัวเรือน...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เมษายน ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เมษายน ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เอกชนหวังเร่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ แนะรัฐฯ หนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์ในการให้กู้เงินของธนาคารให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงปรับลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเร่งรัดโครงการ Regulatory Guillotine นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 1,213 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 30.2, 38.9 และ...

รับเบอร์ซิตี้ พัฒนาเสร็จ 100% กนอ.ยิ้มรับนักลงทุน 3 ราย จ่อซื้อที่เพิ่มอีก 180 ไร่

กนอ.เผยนิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้ ในนิคมฯภาคใต้ จังหวัดสงขลาพื้นที่ 1,248 ไร่พัฒนาพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว100% ล่าสุดนักลงทุนเพื่อนบ้าน 3 ราย ทั้งจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุงมือยางเพื่อการแพทย์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เข้าคิวลงทุนเพิ่มอีกคาดใช้พื้นที่ 180 ไร่ จากก่อนหน้าลงนามซื้อขายที่ไปแล้วกับนักลงทุน5 ราย 62 ไร่ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)...

สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนปะทุอีก เสี่ยงซ้ำเติมการค้าโลกและส่งออกไทย

โดย: ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์ และ ชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ ศูนย์วิจัย EIC รัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่อัตรา 10% ตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 25% เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2019 หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความขู่ขึ้นภาษีนำเข้าในวันที่ 5 พฤษภาคม 2019 สืบเนื่องมาจากการเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ...

โรงงาน 1.4 แสนรายเฮ ไม่ต้องขอใบอนุญาตร.ง.4 มีผลปลายต.ค.นี้

กรอ. ชี้ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วปลายเดือนต.ค.มีผลบังคับใช้ทันที ย้ำเอสเอ็มอีไม่ต้องขอใบอนุญาตร.ง.4 และรายใหญ่ไม่ต้องต่อใบอนุญาตร.ง.4ด้านวิศวกรแสนรายเฮ เตรียมสมัครเป็นผู้ตรวจสอบโรงงาน-เครื่องจักร นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ ทั้งการลงทุนและการจ้างงาน เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีปริมาณกว่า 140,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีประมาณ 70,000 รายที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปก็ไม่ต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 อีกต่อไปจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 ทุกๆ 5 ปี “ตอนนี้ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ทั้ง 2 ฉบับคือฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยในส่วนของฉบับที่ 3 เกี่ยวกับอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562ส่วนฉบับที่ 2 ก็จะนับอีก 180 วันหรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562  อย่างไรก็ตาม กรอ.มั่นใจว่าพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ จะไม่มีข้อเสียใดๆ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ทำให้การประกอบกิจการได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น และที่สำคัญการปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่ทำให้การกำกับดูแลผ่อนคลายลงแต่อย่างใด เพราะประชาชนก็ยังได้รับความคุ้มครองจากการกำกับดูแลที่จะทำให้โรงงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความไม่ปลอดภัยใดๆ...

‘มิชลิน’ คว้าตำแหน่ง ผู้จัดส่งยางล้อเครื่องบินแต่เพียงผู้เดียวของ‘กัลฟ์แอร์’

มิชลินได้รับเลือกจาก ‘กัลฟ์แอร์’ (Gulf Air) สายการบินแห่งชาติของราชอาณาจักรบาห์เรน ให้เป็นพันธมิตรผู้ติดตั้งยางล้อให้กับเครื่องบินทุกประเภทในฝูงบินของสายการบินฯ  รวมถึงฝูงบินใหม่ล่าสุดซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 787-9   ดรีมไลเนอร์ (Boeing 787-9 Dreamliner), เครื่องบินแอร์บัสรุ่น 320 นีโอ (Airbus 320 Neo) และเครื่องบินแอร์บัสรุ่น 321 นีโอ (Airbus 321 Neo) การได้รับเลือกเข้าเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อความสำเร็จร่วมกันของทั้งสองบริษัท...

TFEX เร่งพัฒนา “สินค้า-บริการ-สภาพคล่อง” เสริมเครื่องมือ “Algo Trading” เพิ่มโอกาสทำกำไรให้ผู้ลงทุน

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX มีพัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ปี 2549 มาจนถึงปี 2561 เติบโตเฉลี่ยปีละ 57.06% หากเทียบกับตลาดอนุพันธ์ทั่วโลก TFEX อยู่อันดับที่ 26 สำหรับปีนี้ TFEX ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 14 ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขาย เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและเข้าถึงผู้ลงทุนได้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงใช้บริหารพอร์ตและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้...

กยท. ต้อนรับแขกต่างประเทศ พาดูงานยางพาราทั้งระบบในเมืองไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย รักษาการผู้ว่าการ กยท. ให้การต้อนรับ นาย Saw Aung Myint Khine รัฐมนตรีกระทรวงกิจการชาติพันธุ์กระเหรี่ยง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ กยท. พร้อมดูงานด้านการวิจัย - พัฒนาคุณภาพยาง ต่อยอดการนำวัตถุดิบยางพาราสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท.ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชาติพันธุ์กระเหรี่ยง และคณะเจ้าหน้าที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 20 คน เพื่อเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ กยท. รวมทั้ง งานวิจัย เทคโนโลยีด้านยางพารา เพื่อพัฒนามาตรฐานยาง ตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งถือเป็นการให้ความร่วมมือในฐานะประเทศสมาชิกของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (the International Rubber Research...

‘ไทย-ตุรกี’ ประตูส่งออกสินค้าเกษตรและยางพารา สู่ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง

กษ. เร่งเจรจาการค้า ‘ไทย-ตุรกี’ ปูทางประตูส่งออกสินค้าเกษตร สู่ยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง เน้นลดและยกเลิกภาษีระหว่างกัน นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี (Thailand-Turkey Free Trade Agreement : THTRFTA) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อเสนอรายการสินค้าที่จะลดและยกเลิกภาษีระหว่างกัน เพื่อหารือต่อเนื่องในด้านข้อบทและรูปแบบการเปิดตลาด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอรายการสินค้าที่จะลดและยกเลิกภาษีระหว่างกัน โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่ไทยเรียกร้องให้ตุรกีเปิดตลาดให้เพิ่มเติม ได้แก่ ผลไม้ ผัก น้ำตาล เครื่องปรุงรส...

Stay connected

111FansLike
1,066FollowersFollow
13,122SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

สศก. แจงข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจสำคัญภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ได้ให้การรับรองข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ...

จี้รัฐบาลใหม่ เร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังดัชนีความเชื่อมั่นฯ ร่วง

ส.อ.ท. เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,200 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 26.5,37.8 และ 35.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 36.4,...

STGT คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน) ("STGT") เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ในประเภทสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ รางวัลต่อเนื่อง 4 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ...