3 เมษายน 2562 – นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงนามทำข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยสารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด ร่วมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์​ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน ภายใต้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ถือครองแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)” เป็นเวลา 5 ปี โดยบริษัทสามารถนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นโดยมี ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า การลงนามร่วมทำข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการทำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยการลงนามครั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กรได้มีการนำผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงามในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการส่งออกยังตลาดความงามในระดับโลก

“ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของบริษัทควอลิตี้พลัสฯ โดยผลงานวิจัยดังกล่าว เป็นนวัตกรรมขั้นสูงที่ผ่านการนำวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม ผสานกับเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการสกัดด้วยเทคนิคพิเศษของนักวิจัยผู้ชำนาญการ ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ภาครัฐและเอกชนทำความร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ด้าน ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นักวิจัยชำนาญการ และทีมนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ประภัสสร รักถาวร น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์ น.ส.ลลิตา คชารัตน์ น.ส.สริสา สายกโรจน์ น.ส.ทิพาพร ทองคำ และ น.ส.ณัฐกรณ์ เปรสันเทียะ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดแยกได้จากเปลือกมังคุด และทำให้เป็นสารบริสุทธิ์ นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง รวมทั้ง ยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวและหนอง ได้แก่ เชื้อ Propionibacterium acnes , Staphylococcus epidermidis และ Styphylococcusaureus ได้ดี ช่วยลดการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนัง ช่วยฟื้นฟูเชื่อมแซมเซลล์ผิว ทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ และสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ทำให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ลดลง

นอกจากนี้ ทางทีมวิจัย ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่มีส่วนผสมของสารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ เจลแต้มสิว “คาพีโอกุ (KAPIOKU Acne Gel)” โดยพัฒนาสูตรเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารแซนโทน (Xanthone) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารบริสุทธิ์จากสมุนไพรทดแทนสารเคมีและยาปฏิชีวนะ เจลแต้มสิวสูตรผสมสารแซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุด ช่วยดูแลเรื่องสิวได้อย่างครบวงจร เนื้อเจลซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการอักเสบและการสะสมของแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดสิว ตลอดจนช่วยลดรอยด่างดำหลังการเกิดสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอัษฎา เพิ่มเติมว่า บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสำอางชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001:2015 ASEAN GMP ISO 22716 มาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐานโรงอุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความงามและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนโยบายยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับในตลาดความงามระดับโลก ทั้งนี้ ทางบริษัท ยังมีแผนในส่วนของการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารแซนโทน (Xanthone) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here