สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับงค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อลดโลกร้อนแก่ประชาชนทั่วไป

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และงค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมจัดกิจกรรม เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกWE CHANGE Climate Change เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสิ่งแวดล้อมไทยที่กำลังจะมาถึง ณ  ลิกซ์ การ์เด้นท์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยในงาน ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และ มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวปฐกถา เรื่อง Climate Change and Partnership for Action

กิจกรนี้จัดขึ้นไม่เพียงแค่เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบและแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีการให้ความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อแนะนำสำหรับทางเลือกต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดโลกร้อน ตลอดจนมีแสดงผลการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และความร่วมมือไทย เยอรมัน ในการรับมือและแก้ปัญหาโลกร้อน ผ่านการเสวนา บอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม เล่นเกมส์ชิวัมากมาย

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ประสบผลสำเร็จนั้น ทางภาครัฐไม่สามารถเดินไปได้ลำพัง ภาครัฐจะต้องกำหนดนโยบายที่เหมาะสม ภาคเอกชนต้องดำเนินธุรกิจที่คิดถึงความยั่งยืน แต่ภาคประชาชนเอง คือส่วนสำคัญที่สุด ทุกคนจะสามารถช่วยกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่เพียงเล็กน้อย โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่าย ในชีวิตประจำวันของเรา และถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ปรับเปลี่ยนกันคนละนิด แต่ทำให้เป็นนิสัยจนเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดิฉันก็เชื่อว่า การเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก นั้นจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

ด้าน มร. ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า GIZ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนประเทศไทย และรัฐบาลเยอรมันในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และเราจะร่วมมือกันในการค้นหานวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมรณรงค์สู่สาธารณชนในวันนี้ ถือเป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเป็นการประกาศถึงความร่วมมือทั้งในระดับภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบนับเป็นภารกิจที่ GIZห้ความสำคัและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผมเชื่อว่า หากเราทุกคนลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง บนเส้นทางสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายที่แน่วแน่ร่วมกันแล้ว เราจะามารถฝ่าฟันและแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอน

โดยกิจกรรมในงาน มีการจัดเวทีเสวนา พื่อสะท้อนแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้บริหารและกำหนดนโยบายระดับประเทศ นักธุรกิจเพื่อสังคม และดารานักแสดงผ่านการพูดคุยใหัวข้อ การใช้ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศClimate Actions in Your Daily Life นำโดย คุณชัชวรรณ เย็นอาคาร ผู้แทนจาก สผ. คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย ผู้ร่วมก่อตั้ง Socialgiver คุณเต้จรินทร์พร จุนเกียรติคุณ และคุณต่ธนภพ ลีรัตนขจร

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาสำหรับนักธุรกิจที่มีใรักษ์โลกมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ การงานอาชีพที่มีส่วนช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาWorking and Living Inspired by Climate Change เพื่อร่วมแบ่งปันแวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตที่ควบคู่ไปกับการใส่ใจปัญหาโลกร้อนโดยมีคุณกชกร วรอาค ภูมิสถาปนิกซึ่งได้รับรางวัลจากสหประชาชาติจากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณเกวลิน ศักดิ์สยามกุล ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ยาสีฟันเม็ด CHEWW.CO เพื่อลดการใช้หลอดพลาสติก คุณศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Tuk Tuk Hop และ MuvMi รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มาร่วมพูดคุย และปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก สิงโต นำโชค

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here