กยท. – บ.นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามซื้อขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ พร้อมยางใหม่จากสถาบันเกษตรกรฯ อีก 1 เท่า ของปริมาณยางที่ประมูลได้ โดยมีประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นสักขีพยาน ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) พร้อมส่งมอบยางให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ค. นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการระบายยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยคำนึงถึงระยะเวลา และราคาจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและราคายาง โดยบริษัทที่ประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางอื่นๆ จำนวน 104,763.35 ตัน ในโครงการดังกล่าวได้ คือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง กยท. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ประมูลได้ต้องซื้อยางเพิ่มอีก 1 เท่าของปริมาณยางที่ประมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการรักษาระดับความต้องการยางในตลาด โดยหลังจากลงนามสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มส่งมอบยางให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ค. นี้ ก่อนที่ผลผลิตใหม่จะออกสู่ตลาด

ด้าน นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กล่าวว่า การประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อน จำนวน 104,763.35 ตัน ในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่ง ซึ่งบริษัทได้กำหนดปริมาณการผลิตของปี 2564 ไว้ที่ 400,000 ตัน ดังนั้น ในการนำยางที่ประมูลได้ซึ่งเป็นยางเก่าไปใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องผ่านขบวนการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และมีคุณภาพดีเหมือนเดิม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here