นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (...) เปิดเผยว่า จากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเด็กอ่อนที่ต้องประสบผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือด้วยการพระราชทานนมกล่องแก่เด็กอ่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ในชุมชนคลองเตย  เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ...จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ ...จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค UHT รสจืด เพื่อร่วมสมทบโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” โดยเลือกสั่งซื้อเพื่อร่วมสมทบได้ตามรายการ ดังนี้ รายการที่ 1 นม 200 มล. ( 1×36 .) จำนวน 1 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 .) 1 โหล รวมเป็นเงิน 410 บาท รายการที่ 2 นม 200 มล. ( 1×36 .) จำนวน 5 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 .) 5 โหลรวมเป็นเงิน 2,050 บาท รายการที่ 3 นม 200 มล. ( 1×36 .) จำนวน  25 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 .) 25  โหล รวมเป็นเงิน 10,250 บาท รายการที่ 4 นม 200 มล. ( 1×36 .) จำนวน 50 หีบ และ นม 250 มล. ( 1×12 .)  50 โหล รวมเป็นเงิน 20,500 บาท และ รายการที่ 5 นม 200 มล. ( 1×36 .) จำนวน 100 หีบ และนม 250 มล. ( 1×12 .) 100 โหล รวมเป็นเงิน 41,000 บาท สำหรับระยะเวลาสั่งซื้อและทูลเกล้าถวายฯ เริ่มตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 31- สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถส่งใบสั่งซื้อ ชำระเงิน ได้ที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่ ... อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งในรูปแบบเงินสด และผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์เงินฝากโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์คเลขบัญชี 660-6-38093-6  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-3690-9683

 ผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค ยูเฮชที รสจืด ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบตามโครงการฯ ทางอ...จะดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สำหรับพระราชทานช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อCOVID-19 หรือกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลอื่นๆ พระราชทานตามพระราชอัธยาศัยพร้อมกันนี้ ทาง ... จะขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบโครงการฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงทราบในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2565 หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสมนายสุชาติ กล่าวในที่สุด   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here