การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านยางพาราและไม้ยางพารา “Smart Rubber products Champion” ชิงเงินรางวัลรวม 140,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ ยางพารามูลค่าสูงสู่นานาชาติเป็นไปได้ไหม โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

สำหรับโครงการประกวด “Smart Rubber products Champion” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางและผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจงานวิจัยด้านยางพาราและไม้ยางพารา ได้แสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม  อันจะนำไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมระดับสูง และกระตุ้นให้นำผลงาน/สิ่งประดิษฐ์สู่การจดสิทธิบัตร และใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกร Startups และ SMEs และผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านยางพาราและไม้ยางพารา พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยางพาราและไม้ยางพารา ให้มีความตื่นตัวในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะสร้างการพัฒนาวงการยางพาราให้ประเทศไทยในทุกๆ มิติ

การจัดการประกวด Smart Rubber products Champion การยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อเฟ้นหาทีมที่เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ยางพาราประจำปี 2564 โดยมีนิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ และ Visual System ทั้งหมด 20 ทีม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมที่มาจากผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา และไม้ยางพารา จากระดับเขตแต่ละเขต จำนวน 7 ทีม ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางไปสู่ Startup

ด้านยางพารา จำนวน 7 ทีม และผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย และทีมรับเชิญพิเศษ (ไวด์การ์ด) จำนวน 6 ทีม โดยผลการประกวดมีดังนี้ รางวัล Popular vote ได้แก่ชิ้นงาน หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม เบญญาแพช (Benya Patches) ผลงานแผ่นกาวยางติดผิวหนังป้องกันแผลติดเชื้อ ผู้ส่งผลงาน นางสาวสุภากิจ เภาเสน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม กรวยยางธรรมชาติอุดระเบิดเพื่อการเหมืองแร่ ผู้ส่งผลงาน นายฉัตรชัย วรรณเพชร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม ชุดก้อนหินเรียงซ้อน ผู้ส่งผลงาน นายประเวศน์ หงส์ทอง ในนามบริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here