ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดตัวโครงการ “SME D Coach ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center   จับมือพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 30 หน่วยงาน ส่ง “โค้ชมืออาชีพ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา พร้อมเชื่อมโยงการสนับสนุนครบวงจรในจุดเดียว ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีคำตอบ สามารถยกระดับ เพิ่มศักยภาพ เดินหน้าเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบหมาย     นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการธนาคาร กล่าวในการเปิด โครงการ “SME D Coach” ว่าการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำเป็นต้องเรียนรู้ มุ่งเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอ และปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่ายิ่ง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีนโยบายเปิดประเทศ หากเอสเอ็มอีมีความพร้อม จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ธพว. ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 30 หน่วยงาน ดำเนินโครงการ “SME D Coach” ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร หรือ SME D Care Center โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นบริการให้คำปรึกษาและแนะนำธุรกิจจากทีมโค้ชมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์จริง ประกอบด้วยบุคลากรของ ธพว. หรือเรียกว่า       D Coach ควบคู่กับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตร และอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ หรือเรียกว่า  “Master Coach มาทำหน้าทีให้คำปรึกษแนะนำธุรกิจอย่าครบวงจร ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เกิดการพัฒนา สามารถยกระดับธุรกิจ ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้ทันท่วงที

ด้าน นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  กล่าวเสริมว่า  จุดเด่นของโครงการดังกล่าว คือ การเชื่อมโยงนำศักยภาพเด่นของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาบูรณาการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนในจุดเดียว สามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่  หรือต้องการคำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน

นอกจากนั้น มีกระบวนการให้บริการที่สะดวกสบาย สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับคำปรึกษาได้เหมาะกับความสะดวกของตัวเอง โดยเลือกได้ทั้งหัวข้อที่ต้องการรับคำปรึกษา เลือกโค้ช เลือกช่วเวลา เลือกวิธีรับคำปรึกษาผ่าน Onsite ( ณ สำนักงานใหญ่ ธพว.) หรือ Online และเลือกขอรับคำปรึกษาได้ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม  

ทั้งนี้ มี 6 หัวข้อหลักในการให้คำปรึกษา ประกอบการ   1.ด้านการตลาด เช่น ECommerce Business Matching  และเตรียมตัวส่งออกเป็นต้น 2.ด้านมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. ด้านเขียนแผนธุรกิจ บัญชี การเงิน ภาษี 5.ด้านการผลิตและ 6. ด้านสนับสนุนและบ่มเพาะเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เปิดให้บริการวันจันทร์ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยใช้เวลาให้คำปรึกษา ครั้งละประมาณ 1.5 ชั่วโมง

สำหรับบุคลากรที่มาทำหน้าโค้ชในโครงการ SME D Coach   รวมประมาณ 45 ท่าน โดยมี “Master Coachชื่อดัง เช่น ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์   โค้ชกลยุทธ์การตลาดออนไลน์  นายวิศรุต กริ่มทุ่งทอง  รองนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิตอล  โค้ชสร้างแบรนด์และเทคโนโลยีดิจิทัล  นายราชิต ไชยรัตน  กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี  โค้ชด้านบัญชี  และนายอภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง โซลูชัน จำกัด  โค้ชด้านบริหารการเงิน  ภาษี เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft booking ในช่องทางต่างๆ เช่น  สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ , เว็บไซต์ของธนาคาร          ( https://www.smebank.co.th/ ) , LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น 2. ผ่าน Call Center 1357  และ 3. ณ สำนักงานใหญ่ ธพว. อาคาร SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้า อารีย์ คาดว่าภายในปีนี้ จะมีเอสเอ็มอีเข้ารับบริการประมาณ 20,000 คน

นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดโปรโมชั่น  สำหรับผู้จองสิทธิรับคำปรึกษาในโครงการ SME D Coach จำนวน 100 ท่านแรก รับ Voucher มูลค่า 100 บาท และ Gift set ถุงผ้าพร้อมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ได้รับคำปรึกษาและเตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ก.ค. 65 รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

สอบถามรายละเอียด/แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ โทร.02-265-3800  หรือ Call Center 1357

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here