เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม  รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร  มอบทุนการศึกษา แก่ บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 51 ทุนโดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ของสื่อมวลชนสายเกษตรประจำปี 2566 โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ และสมาชิกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวขออนุญาตถ่ายทอดคำพูดของท่านดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ฝากมาถึงสมาชิกสมาคมฯ ว่า ท่านรัฐมนตรีเสียดายที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ แต่ท่านฝากให้มาบอกว่าสื่อมวลชนเปรียบเสมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ที่ทำให้ผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ไปสู่พี่น้องประชาชน ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมาได้ร่วมงานกันเป็นอย่างดี จนทำให้กระทรวงเกษตรฯ ได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลพี่น้องประชาชนดีที่สุดในช่วงสถานการณ์โควิด-19″

นายธนา ยังกล่าวด้วยว่า ท่านรัฐมนตรี มีความยินดีอย่างยิ่งที่การมอบทุนการศึกษาในวันนี้ เป็นการให้ความรู้ ให้การศึกษา ซึ่งจะทำให้ลูกหลานมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาประเทศ ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ลูกหลานทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นกำลังของชาติในอนาคต

ด้าน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงมีความผูกพันและได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจากสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด  กรมประมงมีความยินดีอย่างยิ่งที่สมาคมฯ ใช้ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เป็นสถานที่จัดงาน ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว และเชื่อว่าในอนาคตอธิบดีท่านที่จะมารับตำแหน่งต่อจากตน ก็คงยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ต่อไป ในโอกาสนี้กรมประมงยินดีกับบุตรหลานของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนครั้งนี้ และขอให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ขอขอบคุณตัวแทนจากส่วนราชการและผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดา ของสมาชิกสื่อมวลชนสายเกษตร ทุกแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ทั้งนี้สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14  มอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี และในปีนี้ มอบทุนการศึกษา จำนวน 51 ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,000 บาท

นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ รวมถึงที่ปรึกษาสมาคมฯทุกท่านที่ให้ความสำคัญในกิจกรรมของสมาคมฯในทุกๆ ครั้ง ร่วมแรงร่วมใจ จนกิจกรรมผ่านไปด้วยดีเสมอมา ที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ขอบคุณกรมประมง เจ้าของสถานที่ ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 รวมถึง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกหลานของสมาชิกทุกท่าน

สำหรับรายนามผู้สนับสนุนกิจกรรม รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร ปี 2566 มีดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กรมชลประทาน สมาคมอารักขาพืชไทย กรมหม่อนไหม บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท THCG GROUP จำกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) วิริยะประกันภัย บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์  จำกัด การยางแห่งประเทศไทย กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์การอุตสาหกรรมป่าไมอิมแพค เมืองทองธานี คุณสาโรช บุญแสง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด บริษัท เอทีเอ จำกัดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และ ลูกชิ้นไทยหล่ม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here