กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2566 – บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เปิดมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ครั้งที่ 9 และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือ “PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023” ยกทัพนวัตกรรมล้ำสมัยจาก 300 บริษัทชั้นนำทั่วโลก รับนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ Hi-Value Printing & Packaging และสนับสนุน Next-Gen Industries พร้อมเปิดตัว 5 เมกะอีเว้นต์ด้านอุตสาหกรรมสุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญแห่งอาเซียน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้23 กันยายน 2566 ฮอลล์ 100 – 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของโลกที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างเร่งปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในอนาคตให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามเป้าหมายการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) และการสร้างเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Next-Gen Industries) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกและเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

นายเกรียงไกร กล่าวต่อว่า สภาอุตสาหกรรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ Hi-Value Printing & Packaging และสนับสนุน Next-Gen Industries ผ่าน 2 กลไก คือ 1) การเดินหน้านโยบายBCG Economy ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนตลอดกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด EPR หรือ Extended Producer Responsibility อาทิ การผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) เพื่อรองรับเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการค้าของต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ 2) การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ควบคู่กัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ อาทิ การพิมพ์ 3 มิติ และบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการผลิต การขนส่งที่ปลอดภัย ตลอดจนการลดต้นทุนให้กับอุตสาหกรรม

นอกจากนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านความยั่งยืนแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ยังได้ร่วมกับบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและผู้นำอุตสาหกรรมจากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยการจัดมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทรนด์ของโลกและความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ด้าน นายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า “PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 และ CorruTec ASIA 2023” หรือมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ครั้งที่ 9 และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ที่สนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะจากทั่วโลก เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนและอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ได้ยกทัพผู้ประกอบการกว่า 300 บริษัทชั้นนำ จาก 20 ประเทศทั่วโลก ที่จะมาโชว์นวัตกรรมล้ำสมัยที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง พบกับไฮไลต์ภายในงาน อาทิ การพัฒนาการพิมพ์สามมิติ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การผลิตบรรจุภัณฑ์พรีเมียม (Premium Design) เพื่อตอบความต้องการผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย (Safety & Security) และการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ที่กำลังได้รับความสนใจจากเทรนด์ทั่วโลก ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการจัดงานในปีนี้จะสร้างมูลค่าทางการค้า และต่อยอดทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งผลักดันและปักหมุดประเทศไทยเป็นฮับด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ในอนาคต

ภายในพิธีเปิดงานยังได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ หล่อยืนยง นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และนายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าในการจัดงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 และ CorruTec ASIA 2023”  ในปีนี้จะได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงผู้ที่มองหาโซลูชันการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์การยกระดับอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเสริมสร้างศักยภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม งาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 และ CorruTec ASIA 2023” ได้ที่เว็บไซต์ www.pack-print.de และ www.corrutec-asia.com พร้อมเข้าชมได้แล้ววันนี้ 23 กันยายน 2566 ฮอลล์ 100-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

พร้อมกันนี้ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ยังได้รวบรวม 5 เมกะอีเว้นต์ด้านอุตสาหกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างครบวงจรไว้ด้วยกัน โดยร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย จัดงาน  wire & Tube Southeast Asia 2023 และ GIFA & METEC Southeast Asia 2023 มหกรรมอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สายไฟ เส้นลวด สายเคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 22 กันยายน 2566 นี้ ฮอลล์ EH103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และงานInternational Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries : T – PLAS 2023 หรือ มหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง เพื่อเป็นเวทีการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2566 ฮอลล์ EH102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here