กรมชลประทาน สนองพระราชดำริ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เร่งสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะหาด ช่วยหนุนน้ำสร้างชีวิต

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระประสงค์เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้าง แก้ปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรช่วงฤดูแล้งของราษฏรในพื้นที่ ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงคลองมะหาด ซึ่งแล้วเสร็จ เมื่อ...

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล โชว์เขี้ยวเล็บ เร่งกำจัดวัชพืช-ผักตบชวา เปิดเส้นทางน้ำรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝน

จริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมา ถ้าจะแบ่งภารกิจของสำนักเครื่องจักรกลออกเป็นสองเหตุการณ์สำคัญก็คือช่วงหน้าแล้ง ที่เพิ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จไป ในส่วนของสำนักบริหารเครื่องจักรกลที่ช 6 ได้มีผลงานในเรื่องที่ตอบสนองแนวนโยบายของทางกรมชลประทาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำจัดวัชพืชสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สำนักงานนี้ มีผลงานไม่น้อยทีเดียว อีกด้านหนึ่ง เมื่อเราเข้าสู่หน้าฝน นโยบายของกรมชลประทาน ก็คือจะทำอย่างไรก็ได้ให้มีที่กักเก็บน้ำในปริมาณที่มากมาก นั่นหมายความว่า จะต้องมีการขุดลอกหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่าง ที่จะให้ทางน้ำมันสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าทางสำนักบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 มีแผนงานที่น่าจะปฏิบัติอยู่แล้ว ในวันนี้ก็น่าจะมีการมากล่าวถึงกัน ทั้งนี้ ทางกรมชลประทาน ถือว่า ได้อยู่เคียงข้างประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งน้ำมาก...

ชป. เชื่อมั่น แผนปฎิบัติการ​ช่วงหน้าแล้ง​ เป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนบริหาร​เ​ครื่องจักร​กล​ที่​ 5   กรมชลประทาน มั่นใจแผนปฎิบัติการ​ช่วงหน้าแล้ง​  เป็นไปตามเป้าหมาย​  และนโยบายของรัฐบาล​และ​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณรงค์​  วงษ์​ศิริ​ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเ​ครื่องจักร​กล​ที่​ 5​ หันตรา​  พระนครศรีอยุธยา​  เปิดเผย พร้อมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามภารกิจ​ช่วงหน้าแล้งประจำปี​ 2564​ ตามนโยบายของ  ประพิศ​  จันทร์​มา​  อธิบดี​กรมชลประทาน​ โดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลายสำนักอย่างมั่นใจว่า​  “ส่วนบริหาร​เครื่อง​จักร​กล​ที่​ 5​ กำลังดำเนินการตามแผนอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกิจกรรมหลักในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั้งในภาคกลาง​ ภาคตะวันออก​  ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม​...

ชป.ระดมสรรพกำลัง แก้ไขปัญหาวัชพืชลุ่มน้ำภาคกลาง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางรวมกว่า 416,000 ตัน สำหรับแผนการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดแนวทางในการกำจัดวัชพืชทางน้ำชลประทานไว้ โดยให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในทางน้ำชลประทานและทางน้ำสายหลักที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ แม่น้ำท่าจีนเหนือเขื่อนเจ้าพระยา รวมทั้งแม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง โดยให้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ บริเวณประตูระบายน้ำหรืออาคารชลประทานต่างๆ โดยให้สำนักเครื่องจักรกลสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ และจัดให้มีรอบเวรในการกำจัดวัชพืชด้วยเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ทำการปิดป้ายผู้รับผิดชอบการกำจัดวัชพืชไว้บริเวณอาคารชลประทาน ทางน้ำชลประทานที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของวัชพืช เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยแจ้งข้อมูลหากพบเห็นวัชพืชดังกล่าว ในส่วนของอาคารชลประทานที่มีทางน้ำเชื่อมกับทางน้ำสายหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นขอให้บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และให้ดำเนินการตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้านสำนักเครื่องจักรกลได้สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ ในการกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น รถขุดตีนตะขาบ แบบแขนยาว เรือขุดแบบปูตัก และเรือกำจัดวัชพืช ซึ่งจะสามารถกำจัดวัชพืชได้ประมาณ 55,645 ตันต่อวัน เร่งกำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ล่าสุด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล เข้าเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบลงโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน เหนือประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ ในเขตพื้นที่ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 15,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้วประมาณ 10,600 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท ในฐานะที่ดูแลพื้นที่ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องวัชพืช ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นปัญหาในระดับประเทศในขณะนี้ ซึ่งในคณะทำงานใหญ่ ได้มีการบูรณาการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบ ในส่วนของกรมชลประทานในเขตพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสายหลัก เส้นเลือดใหญ่ ทางกรมชลประทาน ในพื้นที่หลัก อย่าง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้ำท่าจีน แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำนครนายก เรามีการแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้หมดแล้ว มีทั้งกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และ กรมโยธา ส่วนที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือเส้นเลือดใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในส่วนของกรมชลประทาน จะดูแลตรงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม แม่น้ำสายหลักที่วิ่งลงมาจากทางเหนือ น้ำก็ต้องไหลลงมาหาเขื่อนเจ้าพระยา เพราะฉะนั้นการที่น้ำไหลมา ก็จะพัดพาเอาวัดวัชพืชต่างๆมาด้วย ไม่ใช่มาเฉพาะในช่วงน้ำหลาก แม้ในช่วงน้ำแล้ง วัชพืชก็เกิดขึ้นตลอดเวลา จะเห็นว่าในขณะนี้ ในช่วงฤดูแล้ง น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่ำน้ำที่มา ก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็ยังมีวัชพืชที่เยอะอยู่ ดังนั้นในภารกิจของกรมชลประทานโดยสำนักเครื่องจักรกล ก็ได้ส่งเครื่องจักรเครื่องมือมาประจำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยมีการเก็บอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลา ตั้งแต่ในช่วงต้นปีนี้ ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ มีการเก็บอย่างต่อเนื่องครั้งหนึ่งแล้ว วัชพืชก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ ที่ได้สำรวจแล้วเหนือขึ้นไปประมาณสามถึงสี่กิโลเมตร ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 5,000 ตัน โดยในแต่ละปีจะมีประมาณหลายหมื่นตัน มันก็จะมีมาเป็นระลอกๆ พอวัชพืชไหลลงมา เราก็จะมาไล่เก็บอย่างต่อเนื่อง ในช่วงฤดูแล้งอาจจะนิ่งหน่อย เพราะกระแสน้ำไม่แรง แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก วัชพืชก็จะมาอย่างมากมายต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กรมชลประทานได้กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยขอให้เกษตรกร ใช้น้ำฝนในการเพาะปลูกข้าวนาปีเป็นหลักซึ่งกรมชลประทานจะกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้รองรับในช่วงฤดูแล้งต่อไป ด้าน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล เปิดเผยว่า วัชพืชที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีมาโดยตลอด ในช่วงฤดูแล้ง อาจจะมีไม่มากนัก แต่พอเริ่มฤดูฝนจะมีมาเป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ยต่อเดือนมีประมาณ 5,000 - 6,000 ตัน ซึ่งเรามีการเก็บทั้งปี ในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล ได้ทำการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรมชลประทานที่ 12 หัวหน้าโครงการชลประทานชัยนาท และปักหลักเก็บบริเวณจุดต่างๆ ดูแล้วมีประมาณ 4-5พันตัน รวมถึงปักหลักเก็บวัชพืชตรงบริเวณหน้าเขื่อน ซึ่งมีการจัดเก็บทั้งปี เมื่อเราเก็บวัชพืชจำนวนมากมายขนาดนี้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องจักร และเรือนวัตกรรมตัวเล็กเพื่อเก็บย่อย ไม่ให้มันเพิ่มปริมาณที่เร็วขึ้น จึงมีการเก็บทุกวันในบริเวณคลองเล็ก คลองใหญ่ และคลองซอย แต่ถ้าเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่อย่างเจ้าพระยา เราจะใช้เรืออีกตัวเป็นตัวดัน เพื่อมาให้รถแม็คโครตักขึ้นตลิ่ง ซึ่งทำอย่างนี้ทั้งปี ทั้งนี้ คลองชลประทานที่อยู่ในสำนักชลประทานเขต 12 จะมีอยู่ประมาณ 3,000 กว่ากิโล ซึ่งทางสำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จะรับผิดชอบ 3 สำนักชลประทานในเขตภาคกลาง คือสำนักที่  9, 10 และ 12 เพราะฉะนั้นอีกประมาณ 6,000 - 7,000 กิโล เราก็ต้องเก็บให้หมด แต่ทั้งนี้ ทางสำนักเครื่องจักรกล มีเครื่องจักรที่ตักอยู่ประมาณ 26 ชุดเท่านั้น ซึ่งต้องดูแลพื้นที่ทั้งหมด กับคลองเกือบ10,000 กิโล เฉพาะเขตพื้นที่ภาคกลางเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่มีทางเก็บได้ทัน ดังนั้น ทางสำนักเครื่องจักรกลและสำนักชลประทานเขต 12 เราได้วางแผนกันที่จะต้องเก็บใหญ่เป็นจุดๆเมื่อวัชพืชมา และจะนำเอาเรือนวัตกรรมที่มีอยู่จำนวนไม่มากทั่วประเทศ มีอยู่ประมาณ 172 ลำที่ได้ทำในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมันได้เกิดประโยชน์อย่างมากในการเก็บเล็กเก็บย่อยของวัชพืช ทั้งนี้ ถ้าเราต้องให้วัชพืชมันหมดไปจากลุ่มน้ำภาคกลาง เราอาจจะต้องใช้เครื่องจักรอย่างมากมาย แต่ในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการบริหารจัดการโดยการบูรณาการหน่วยงานในกรมชลฯ ที่จะทำให้วิกฤตมันเกิดปัญหาน้อยที่สุด หรือให้ผักตบมันเกิดปัญหาน้อยที่สุดกับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือริมฝั่งแม่น้ำอื่นๆที่ทางกรมชลประทานรับผิดชอบ เราต้องการแค่บรรเทาเบาบางให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด แต่ทุกวันทุกคืน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทำงานกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งนี้ เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกับวัชพืชหรือสิ่ง กีดขวางทางน้ำ นี่คือสิ่งที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจ อย่างไรก็ตาม ทางกรมชลประทานโดยผู้บริหารท่านประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มีความตั้งใจที่จะให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปจากลุ่มแม่น้ำภาคกลางให้ได้แต่ทั้งนี้ เราก็ต้องใช้ปัจจัยที่กล่าวข้างต้นอย่างสมดุลและคุ้มค่าที่สุด

GDP เกษตรฟื้นตัว ไตรมาสแรก เติบโต 1.4% คาดทั้งปี ทุกสาขาขยายตัว 1.7 – 2.7%

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยปัจจัยสำคัญมาจากฝนที่ตกสะสมเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและในแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้เพิ่ม ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต นอกจากนี้...

“เฉลิมชัย” เดินหน้า 5 ยุทธศาสตร์เกษตร เพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร

“เฉลิมชัย” มอบหมาย ”ปริญญ์” ขับเคลื่อน ”เกษตรสร้างสรรค์” เพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรจับมือพาณิชย์และสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดตัวงานคาแรคเตอ์อาร์ต 27-28 มีนาคมนี้        นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตรของไทยภายใต้ ”5 ยุทธศาสตร์” โดยล่าสุดได้มอบหมายให้ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร...

สกท. มอบทุนการศึกษา 55 ทุน แก่ บุตร-ธิดา สมาชิกสื่อเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

สมาคมสื่อมวลชนเกษตร แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตร ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก  ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ดร.ถาวร ทันใจ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสมาคม และสื่อมวลชน...

“สุพิศ พิทักษ์ธรรม” ผอ.สำนักเครื่องจักรกล กรมชลฯ เร่งขับเคลื่อนแผนบรรเทาแล้ง ขุดลอกแก้มลิง และลุยงานกำจัดวัชพืชลุ่มน้ำภาคกลาง

หลังจากพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/64 เมื่อเร็วนี้ ทางกรมชลประทาน ก็พร้อมเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน และพร้อมที่จะทำงานเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสุดและเป็นรูปธรรม และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง สามารถผลักดันนโยบายต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่าน คงจะเป็นใครไม่ได้ นอกเสียจาก ลูกหม้อกรมชลฯที่ชื่อ “สุพิศ พิทักษ์ธรรม” ผอ.สำนักเครื่องจักรกล กรมชลฯ คนปัจจุบัน ทางรับเบอร์พลาส...

สศก. แถลง GDP เกษตร ปี63 หดตัว 3.3% เหตุเผชิญแล้งเป็นหลัก รวมถึงโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 “เดินหน้าเกษตรวิถีใหม่ ขับเคลื่อนไทยอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2564 ว่า ภาคเกษตรมีความสำคัญ อย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย...

อีสท์เวสท์ซีด (ตราศรแดง) ผงาดเบอร์ 1 ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เผย R&D กุญแจสู่ความสำเร็จ ชี้ช่องรวยเกษตรกร ส่ง “สปีดแม็ก” แตงกวาสายพันธุ์ใหม่ เก็บผลผลิตได้เร็วสุด ตอบโจทย์ตลาด

ที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจเกือบทุกภาคส่วน แต่ในทางกลับกัน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) สามารถที่จะฟันผ่าวิกฤตนี้ได้ และสามารถก้าวผ่าน พร้อมทั้งยังคงความเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ในวันนี้เรามาฟัง คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ...

Stay connected

114FansLike
1,066FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

Dow เผยนวัตกรรม สีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ ปลอดภัย ติดทนนาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก เปิดตัวนวัตกรรมสีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ (Water-based traffic paint) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก “FASTRACK™” ที่แห้งเร็ว ทนทาน ไม่ติดไฟ ช่วยลดการใช้งบประมาณ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คนไทยได้สัมผัสแล้ววันนี้ นวัตกรรมสีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ FASTRACK™ ใหม่ล่าสุดจากห้องวิจัยในต่างประเทศ มีคุณสมบัติโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสีอะคริลิคที่แห้งเร็วแม้ในสภาวะที่ความชื้นสูงหรือการหมุนเวียนของอากาศน้อย...

แลนเซสส์ (LANXESS) ขยายกำลังการผลิตสาร Aminic Antioxidants ที่มีสีอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น ในเอเชีย

กรุงเทพมหานคร, 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 – แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษได้ประกาศการขยายกำลังการผลิตสาร Aminic Antioxidants ที่มีสีอ่อนที่โรงงานในไต้หวันเพิ่มขึ้นหลายกิโลกรัมตัน ด้วยการลงทุนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำการขยายโรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมานี้คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 "เราได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว ของตลาดสาร Aminic Antioxidants ในช่วงไม่นานมานี้” มร.Martin Saewe หัวหน้ากลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant...

เสวนาออนไลน์ “ไม้ด่าง รุ่งหรือร่วง”

เรามีกิจกรรมดีๆ ของฟรี! มาบอกต่อ กับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 9 ตุลาคมนี้ 2564 เวลา18.00-20.00น. ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป#เกษตรกร นักสะสม#ขยายเพาะพันธ์ไม้ด่าง#อนาคตไม้ด่าง #การตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ กระแสมาแรงในเวลานี้ที่ใครก็ห้ามพลาด สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน เข้ารวมกิจกรรมผ่าน https://forms.gle/9uRhJp15wqUQSGYz5 หรือ สะแกนQR code (double arrow right) และสามารถกดลิงก์ https://www.facebook.com/agrimediathai งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!