เศรษฐกิจไทยปี 2018 ขยายตัว 4.1 คาดปี 2019 จะขยายตัวแค่ 3.8%

โดย พนันดร อรุณีนิรมาน และ จิรายุ โพธิราช Economic Intelligence Center (EIC) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2018 ขยายตัวเร่งขึ้นที่ 3.7%YOY จากที่เติบโต 3.2%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า หรือคิดเป็นการเติบโต 0.8%QOQ_sa ทำให้ทั้งปี 2018 เศรษฐกิจไทยขยายตัว...

ส่องทิศทางยางพาราไทย ปี 62 รุ่ง หรือ ร่วง?

โดย เขตต์โสภณ วิเวก บรรณาธิการบริหาร เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการคาดการณ์ว่า จะเติบโตประมาณ 3.8% โดยมีปัจจัยภายในเป็นแรงขับเคลื่อน เช่น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งรายได้ภาคเกษตรที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นในทุกสินค้า อย่างไรก็ดี เมื่อดูความสัมพันธ์ของการบริโภคสินค้าคงทนกับสินเชื่อเช่าซื้อ พบว่าในช่วงของมาตรการรถคันแรก สินเชื่อเพิ่มขึ้นถึง 2.1 แสนล้านบาท แต่มีแนวโน้มที่สินเชื่อรถจะชะลอความร้อนแรงลงในปี 62 ส่วนหนึ่งเพราะมีแรงกดดันจากภาระผ่อนรถที่ขยับสูงขึ้นเป็น 37% ของรายได้ สะท้อนถึงการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องแต่ไม่เป็นอัตราเร่ง ในปีนี้เริ่มเห็นสัญญาณว่า ภาครัฐ...

ส่อง 5 มุมมองใหม่ ตลาด New Frontiers สำหรับผู้ประกอบการไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันตลาดใหม่หรือ New Frontiers (ตลาดที่ผู้ประกอบการไทยยังเข้าไปดำเนินธุรกิจหรือยังรู้จักไม่มากนัก) เป็นหนึ่งในขุมทรัพย์แห่งโอกาสใหม่ของผู้ประกอบการไทยทั้งในมิติการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจ กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และพฤติกรรมผู้บริโภค ล้วนส่งผลให้ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม New Frontiers มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากอดีต ในปี 62 นี้ ฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK ได้รวบรวมและประเมินทิศทางการตลาดของประเทศ New...

วิกฤติการเงินตุรกี : ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมไทยหรือไม่?

โดย : วชิรวัฒน์ บานชื่น และ ชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ - Economic Intelligence Center (EIC) ที่ผ่านมา ตุรกี ได้เผชิญกับปัญหาความเปราะบางทางเศรษฐกิจเป็นเวลานาน สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลในระดับสูงต่อเนื่อง สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP ที่สูง และสัดส่วนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้สินต่างประเทศระยะสั้นที่ต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ด้านนักลงทุน วิตกกังวลต่อประเด็นความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากขึ้น หลัง ความขัดแย้งทางการเมืองทวีความรุนแรง โดยเมื่อวันที่...

ศรีลังกา’ คู่ค้าเอเชียใต้ ตลาดยางและเกษตรที่น่าจับตา

ส่องโอกาสทางการค้าไปประตูสู่เอเชียใต้ ‘ศรีลังกา’ อีกหนึ่งประเทศคู่ค้าสำคัญ ระบุ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ดุลสินค้าเกษตร เฉลี่ยปีละ 4,039 ล้านบาท โดยมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 ต่อปี ในขณะที่มีสัดส่วนการนำเข้า ร้อยละ 0.08 ของมูลค่านำเข้าสินค้าเกษตรจากโลก เผย สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล ยางธรรมชาติ และปลาแห้งใส่เกลือรมควัน ประเทศศรีลังกา...

จับตากระแสโลก ทิศทางอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมัน และราคายางที่ยังผันผวน

โดย : เชษฐา มีมั่งคั่ง ตลาดหุ้นโลกอยู่ระหว่างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มที่อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ โดยสังเกตได้จาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Treasury yields US 10 yr) ที่ปรับตัวขึ้นมาในระดับที่ใกล้เคียง 3 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ในทางกลับกัน ขณะที่ราคาหุ้นสูงขึ้นก็จะมีความเสี่ยงกับแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต ดังนั้นเมื่อมีความเสี่ยงสูงขึ้น ย่อมมีการเทขายหุ้นออกมาเพื่อลดความเสี่ยง และโยกเงินไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลต่อแทนที่สูงกว่า กราฟดัชนีดาวโจนส์ (DJIA) ที่เคยปรับตัวขึ้นมาตั่งแต่เดือนมกราคม 2018 ที่ 26,600...

เจาะลึกอุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปไทย: ภายนอกที่สดใส มีความท้าทายซ่อนอยู่

เรื่องโดย : นายธนายุส บุญทอง และ นางนิลวรรณ ฟูเฟื่องสิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปของไทย แม้ภายนอกจะดูสดใส อย่างที่เห็นจากตัวเลขส่งออกที่ขยายตัวดี แต่ภายในอุตสาหกรรมเองต้องเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลให้กำไรต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลง อีกทั้ง ยังมีความท้าทายซ่อนอยู่หลายประการ ทั้งการ พึ่งพิงจีนตลาดเดียว การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการกีดกันการค้าจากมาตรฐานจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน จึงเป็นโจทย์สำคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักและวางแผนปรับตัวในในระยะข้างหน้า 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปของไทยไปได้ดี ไม้ยางเป็นเพียงไม้ชนิดเดียวของไทยที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้ไม่จำกัดปริมาณ และเป็นไม้เศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี...

ฟองสบู่กับผู้อยู่รอดในอุตสาหกรรม

โดย : ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังปรับตัวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะมีผู้ประกอบการเดิมและการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการใหม่ในแต่ละอุตสาหกรรม เล็งเห็นได้ว่า รัฐบาลนั้น มีแผนการดำเนินงานที่ต้องแตกต่างกันในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องมาจากปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องการนั้น แตกต่างกันไม่มากก็น้อย ผู้ประกอบการเดิมมุ่งเน้นไปในด้านการลดต้นทุนทางการเงิน การปรับปรุงเครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน และการหาตลาดหรือสินค้าใหม่ๆ เพื่อรักษาผลการดำเนินงานของตนเอง ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการใหม่ ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อมาซื้อวัตถุดิบ จ้างแรงงานใหม่ เปิดตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งอาจเป็นตลาดทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าในความเหมือนมันมีความแตกต่างกัน การแข่งขันใหม่ของผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะเกิดขึ้นอีกครั้งและแข่งขันเพื่อหาผู้อยู่รอด วนเวียนกันไป...

แนวโน้มราคายางในตลาดโลก เริ่มปรับตัวสูงขึ้น

โดย : เชษฐา มีมั่งคั่ง ตลาดหุ้นโลกเริ่มเห็นการปรับฐานลงมากันบ้างแล้ว หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวดัชนี 20,000 จุดตั้งแต่มกราคม 2017 พอมาถึง มกราคม 2018 ก็ขึ้นมาอีก 7,000 จุด ถ้าไม่ปรับฐานทำกำไรกันบ้าง คงจะขึ้นยาก ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มองแนวรับใหญ่ที่ 22,000 จุด คาดว่าจะเป็นจังหวะรีบาวด์ ในขณะที่ตลาดหุ้นจีนรอบนี้กลับมาแข็งแกร่ง ลงไม่เยอะเหมือนดัชนีดาวโจนส์ ส่วนประเด็นที่น่าจับตา...

สถานการณ์ราคายางปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

โดย ธนายุส บุญทอง และ นิลวรรณ ฟูเฟื่องสิน ราคายางปี 2560 ประสบภาวะที่เรียกว่า “ต้นสูง ปลายต่ำ” คือ ราคายางช่วงต้นปีอยู่ในระดับสูงจากปัจจัยด้านอุปสงค์ที่เร่งตัวขึ้น และอุปทานยางที่ลดลงจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมคลี่คลายลง ผลผลิตยางออกสู่ตลาดมากขึ้นและสต็อกยางจีนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน ในช่วงปลายปี สำหรับแนวโน้มราคายางปี 2561 คาดว่าครึ่งปีแรกปรับตัวสูงขึ้นได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2560 ที่ราคายางตกต่ำ...

Stay connected

114FansLike
1,066FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

กยท. ชี้ยางพาราไตรมาส 2/65 ยังอยู่แนวบวก พร้อมผลักดันและพัฒนาทุกภาคส่วนของวงการยางพารา ผ่านกองทุนยางพารา 49(3)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงสถานการณ์ยางพารา ไตรมาส 2/2565 ยังอยู่ในแนวบวกจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังน้อย และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลักดันทุกภาคส่วน เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสู่การทำธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) พร้อมชูธงเป็นผู้นำขับเคลื่อนมาตรการ ZERO CARBON ในสวนยางในประเทศไทย​ ​นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลโดยตรงกับภาคการเกษตรของประเทศไทย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ส่งผลอย่างมากต่อผลผลิต ดังนั้นการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของยางพารา อาจต้องมีการปรับเป็นรายเดือน...

จับตาอุตฯพลาสติกไทย “การค้าไตรมาสแรกขยายตัวทั้งเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก จากอุตสาหกรรมปลายทางขยายตัวต่อเนื่อง”

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ภาพรวมเครื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลก ณ เดือนมีนาคม ยังคงส่งสัญญาณหดตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจาก Global PMI ที่ปรับลดลงต่ำที่สุดในรอบ 18 เดือน โดยหดตัวจากเดือนที่ผ่านมา -1.3% MoM สู่ระดับ 53.0 จุด รวมไปถึงจีน ประเทศในกลุ่มยุโรป และอาเซียน ล้วนแล้วแต่มีค่า PMI ที่หดตัว จากเดือนที่ผ่านมาทั้งสิ้น รวมถึงจากสถานการณ์สงครามระหว่าง...

แลนเซสส์ (LANXESS) โชว์ผลงานไตรมาสแรก 2565 แข็งแกร่งและไตรมาสสองยังคงสดใส

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนทุกวันนี้ แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ สามารถเริ่มต้นไตรมาสแรกของปี2565 (ค.ศ.2022) ได้อย่างแข็งแกร่ง วันนี้ได้ประกาศยืนยันตัวเลขที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับไตรมาสแรกที่พึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา และแลนเซสส์ยังมั่นใจเช่นกันว่าจะผ่านไตรมาสที่สองได้ด้วยตัวเลขที่ดีเช่นกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าไตรมาสที่สองจะมี EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ระหว่าง 280 ล้านยูโร ถึง 350...