แลนเซสส์ (LANXESS) เริ่มต้นปี 2565 อย่างแข็งแกร่ง ไตรมาสแรกทำได้ดีเหนือความคาดหมายของตลาด พร้อมร่วม 3 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับโลกในไตรมาสที่สอง

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 – แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ คาดการณ์ว่าทั้ง EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติและยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2565 จะสูงกว่าความคาดหมายของตลาดโดยเฉลี่ยและสูงกว่าไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วอย่างชัดเจน EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติสำหรับไตรมาสแรก ปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 320 ล้านยูโร ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดโดยเฉลี่ยที่ 300 ล้านยูโรประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายในไตรมาสแรกปี...

“ภาพรวมอุตฯ พลาสติกไทย 2021 ขยายตัว ส่งสัญญาณฟื้นตัวของอุปสงค์ในตลาดปลายทาง”

ทิศทางเศรษฐกิจโลกในช่วงเดือน มกราคม ที่ผ่านมามีทิศทาง ชะลอตัว แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron จะมีความรุนแรงท่ีลดลง แต่ยังคงสร้างความ กังวลและแรงกดดันต่อภาคธุรกิจและบริการโดยรวม ประกอบกับ อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงลอยตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ระดับ PMI ของโลกในเดือน มกราคม 2022 ปรับตัวลดลง -1.8% MoM อยู่ที่ ระดับ 53.2...

แลนเซสส์ (LANXESS) ประกาศผลประกอบการปี 2564 ยอดขายและกำไรสูงขึ้น

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 – แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษประกาศความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายและทำผลกำไรหลังจากปิดงบการเงิน 2564 แม้ว่าจะประสบกับปัญหาต้นทุนด้านพลังงาน วัตถุดิบ และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นสูง ยอดขายทั้งปี 2564 ของทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทอยู่ที่ 7.557 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 23.8% จากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 6.104 พันล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จาการดำเนินงานตามปกติ...

“จับตามอง อุตฯพลาสติกไทย คาดการณ์ ศก.ไทย 2022 ยังขยายตัวได้ หนุน อุตฯ พลาสติกขยายตัวตาม”

บรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงเทศกาลปลายปี2021 กลับถูกสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 สายพันธุ์Omicron กดดันทำให้ตัวเลขที่สะท้อนทิศทางเศรษฐกิจโลกในภาพรวมของเดือนธันวาคม2021 ท่ีผ่านมายังคงทรงตัวต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงกลางไตรมาส4/2021 อย่างไรก็ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่พิจารณาจากPMI ยังคงสะท้อนภาวะในเชิงบวกที่ค่าPMI ของไทยยังคงยืนเหนือเส้น50 จุดที่ระดับ50.6 จุดนอกจากนี้ภาคการบริโภคในประเทศมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ขยายตัวจากเดือนท่ีผ่านมาสู่ระดับ46.2 จุดในเดือนนี้ สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบโลกยังคงลอยตัวในระดับสูงแต่มีแนวโน้มถูกกดดันจากการคาดการณ์ระดับอุปทานท่ีมีโอกาสล้นตลาดจากแรงกดดันของCOVID-19 ที่อาจจะทำให้Demand ภาคการบริโภคชะลอตัวลงในช่วงต้นปี2022 ประกอบกับกลุ่มOPEC+ ยังคงปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง...ทางด้านราคาเม็ดพลาสติกโลกระดับราคายังคงลอยตัวสูงอยู่หากแต่ในเดือนธันวาคมนี้เร่ิมมีการปรับลดลงของราคาเม็ดพลาสติกในบางรายการทิศทางราคาในต้นปี2022 ตลาดยังคงมองว่าระดับราคาอาจมีแนวโน้มอ่อนตัวจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสท่ี4/2021 ทิศทางการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในเดือนธันวาคม2021ในหมวดสินค้าเม็ดพลาสติกระดับการผลิตสินค้าคงคลังและการจำหน่ายภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ทิศทางการผลิตในหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกภาพรวมชะลอตัวลงตามทิศทางอุปสงค์ในตลาดที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องเช่นกันสาหรับด้านการส่งออกณเดือนธันวาคม2021 เม็ดพลาสติกมีมูลค่าการส่งออกหดตัวจากเดือนที่ผ่านมา-4.7% MoM เป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดจีนลดลงสูงถึง-58.0% MoM แต่ตลาดอาเซียนยังคงขยายตัวได้จากเดือนที่ผ่านมา+11.8% MoM สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าการส่งออกชะลอตัวเช่นกันในอัตรา-0.9% MoM...

“เทศกาลสิ้นปีหนุนอุตฯ พลาสติกขยายตัว เฝ้าระวังผลกระทบโอไมครอนต้นปี 22”

โดย นายศตพร สภานุชาต ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก พฤศจิกายน 2021 ท่ีผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แม้ว่าระดับ Global PMI จะหดตัว จากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อยในอัตรา -0.2% MoM มาอยู่ที่ 54.2 จุด จากทิศทางคาสั่งซื้อการจ้างงาน และราคาวัตถุดิบท่ีชะลอตัวลง ในขณะที่ทิศทางการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ทางด้านประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐฯ และจีน ต่างมีค่า PMI...

แลนเซสส์ (LANXESS) ขยายการผลิตพลาสติกไฮเทคในประเทศจีน

กรุงเทพมหานคร, 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 – แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษประกาศการขยายเครือข่ายการผลิตในประเทศจีน โดยจะมีการก่อสร้างโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์แห่งที่ 2 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Durethan และการผลิตพลาสติกวิศวกรรมไฮเทคภายใต้แบรนด์ Pocan ที่โรงงานในเมืองฉางโจว การลงทุนครั้งสำคัญนี้มีมูลค่าประมาณ 30 ล้านยูโร จะทำให้กำลังการผลิตในฉางโจวเพิ่มขึ้นถึง 30,000 เมตริกตันต่อปี ร่วมกับโรงงานของแลนเซสส์ที่มีการผลิตอยู่เดิมในเมืองฉางโจวและอู๋ซีจะทำให้กำลังการผลิตรวมของแลนเซสส์ในประเทศจีนรวมเป็น 110,000 เมตริกตันต่อปี โรงงานใหม่นี้จะเริ่มผลิตได้ตามแผนในไตรมาสแรกของปี...

แลนเซสส์ (LANXESS) โชว์ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปี 2564

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษประกาศความสำเร็จในความสามารถยืนหยัดเติบโตอย่างต่อเนื่องได้แม้ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในปัจจุบัน แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติในไตรมาสที่สามของปี 2564 กลับเพิ่มขึ้นถึง 44.0% เป็น 278 ล้านยูโร เทียบกับ 193 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลกำไรที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งพิเศษ(Specialty...

ไทยชะลอผลิตและส่งออกเม็ดพลาสติก จากอุปสงค์โลกที่เริ่มอิ่มตัว

จากตัวเลขเดือนกันยายน สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังทรงตัว โดยระดับ Global PMI คงระดับที่ 54.1 จุดไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่อย่างใด อีกทั้งทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ปรับตัวดีข้ึนโดยระดับ PMI ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมา +12.4% MoM แตะระดับ 50.0 จุด จากการฟื้นตัวของทุกประเทศในกลุ่มสมาชิก ยกเว้นเวียนนามที่ยังคงมีค่า PMI คงที่ในระดับ 40.2 จุด จากเดือนท่ีผ่านมา ทางด้านทิศทางราคาน้ำมันดิบและเม็ดพลาสติก...

Dow เผยนวัตกรรม สีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ ปลอดภัย ติดทนนาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก เปิดตัวนวัตกรรมสีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ (Water-based traffic paint) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก “FASTRACK™” ที่แห้งเร็ว ทนทาน ไม่ติดไฟ ช่วยลดการใช้งบประมาณ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คนไทยได้สัมผัสแล้ววันนี้ นวัตกรรมสีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ FASTRACK™ ใหม่ล่าสุดจากห้องวิจัยในต่างประเทศ มีคุณสมบัติโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสีอะคริลิคที่แห้งเร็วแม้ในสภาวะที่ความชื้นสูงหรือการหมุนเวียนของอากาศน้อย...

แลนเซสส์ (LANXESS) ขยายกำลังการผลิตสาร Aminic Antioxidants ที่มีสีอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น ในเอเชีย

กรุงเทพมหานคร, 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 – แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษได้ประกาศการขยายกำลังการผลิตสาร Aminic Antioxidants ที่มีสีอ่อนที่โรงงานในไต้หวันเพิ่มขึ้นหลายกิโลกรัมตัน ด้วยการลงทุนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำการขยายโรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมานี้คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 "เราได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว ของตลาดสาร Aminic Antioxidants ในช่วงไม่นานมานี้” มร.Martin Saewe หัวหน้ากลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant...

Stay connected

114FansLike
1,066FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

กยท. ชี้ยางพาราไตรมาส 2/65 ยังอยู่แนวบวก พร้อมผลักดันและพัฒนาทุกภาคส่วนของวงการยางพารา ผ่านกองทุนยางพารา 49(3)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงสถานการณ์ยางพารา ไตรมาส 2/2565 ยังอยู่ในแนวบวกจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังน้อย และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลักดันทุกภาคส่วน เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสู่การทำธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) พร้อมชูธงเป็นผู้นำขับเคลื่อนมาตรการ ZERO CARBON ในสวนยางในประเทศไทย​ ​นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลโดยตรงกับภาคการเกษตรของประเทศไทย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ส่งผลอย่างมากต่อผลผลิต ดังนั้นการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของยางพารา อาจต้องมีการปรับเป็นรายเดือน...

จับตาอุตฯพลาสติกไทย “การค้าไตรมาสแรกขยายตัวทั้งเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก จากอุตสาหกรรมปลายทางขยายตัวต่อเนื่อง”

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ภาพรวมเครื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลก ณ เดือนมีนาคม ยังคงส่งสัญญาณหดตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจาก Global PMI ที่ปรับลดลงต่ำที่สุดในรอบ 18 เดือน โดยหดตัวจากเดือนที่ผ่านมา -1.3% MoM สู่ระดับ 53.0 จุด รวมไปถึงจีน ประเทศในกลุ่มยุโรป และอาเซียน ล้วนแล้วแต่มีค่า PMI ที่หดตัว จากเดือนที่ผ่านมาทั้งสิ้น รวมถึงจากสถานการณ์สงครามระหว่าง...

แลนเซสส์ (LANXESS) โชว์ผลงานไตรมาสแรก 2565 แข็งแกร่งและไตรมาสสองยังคงสดใส

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนทุกวันนี้ แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ สามารถเริ่มต้นไตรมาสแรกของปี2565 (ค.ศ.2022) ได้อย่างแข็งแกร่ง วันนี้ได้ประกาศยืนยันตัวเลขที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับไตรมาสแรกที่พึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา และแลนเซสส์ยังมั่นใจเช่นกันว่าจะผ่านไตรมาสที่สองได้ด้วยตัวเลขที่ดีเช่นกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าไตรมาสที่สองจะมี EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ระหว่าง 280 ล้านยูโร ถึง 350...