การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาด ประจำหน่วยธุรกิจ (BU)กยท. จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร ธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม ระบบจิสติกส์ และธุรกิจออนไลน์
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 30 เมษายน 2564

โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร และการตลาด ระบบโลจิสติกส์ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า บริหาร การลงทุน การตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า รวมถึงหากมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อปี  ทั้งนี้ รูปแบบสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และสามารถทำงานให้กับ กยท. ได้เต็มเวลา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th  หรือติดต่อสอบถามโทร 02-433-2222 ต่อ 147-148 โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์  ทาง E-mail : personel.hr@rubber.mail.go.th   หรือมายื่นได้ด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ 30 เมษายน 2564  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here