นายสมศักดิ์ ทะระถา ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาเชียงใหม่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด(เซ็นทรัลแล็บไทย) กล่าวว่า หลังจากมีการปลดล็อกให้ สมุนไพร กัญชง กัญชา ออกจากรายชื่อยาเสพติดประเภท 5 และกฎหมายอนุญาตให้นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้นั้น พบว่ามีผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ กัญชง กัญชา เข้ามาทดสอบทางห้องปฏิบัติการจำนวนมาก เพื่อรองรับการทดสอบดังกล่าว เซ็นทรัลแล็บไทย ได้เพิ่มศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมงานบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง ให้มากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่ปลดล็อกพืชกัญชา กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติด มีผลิตภัณฑ์ส่งตรวจกว่า 1,000 รายการ เน้นตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยกระบวนการทดสอบวัตถุดิบจากพืชกัญชากัญชง สารสกัด และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ น้ำมันกัญชา น้ำมันกัญชง เครื่องสำอาง รวมไปถึงอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีกัญชา กัญชงผสม โดยตามขั้นตอนจะตรวจสอบสารสำคัญ ทั้ง THC,CBD และรายการอื่น ตามมาตรฐานกำหนด ถ้าพบปริมาณสูงเกินไป เสี่ยงอันตรายกับผู้บริโภค ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อผ่านการทดสอบ จะได้รับใบรายงานผล (Test Report) ที่จะไปขอขึ้นทะเบียน อย.ได้

ปัจจุบันเป็นการแข่งขันเรื่องเปอร์เซ็นของ THC และ CBD ของกัญชง กัญชา ด้านการออกฤทธิ์ ดังนั้น แล็บ จึงทำหน้าที่ ตรวจสอบตัวอย่างที่ผู้ประกอบการนำมาส่งตรวจว่าอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ภาครัฐกำหนด หรือเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่กำหนดเพื่อประเมินว่าอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ และสามารถนำไปผลิตต่อได้ เมื่อนำไปผลิตแล้วจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคผอ.สำนักงานสาขาเชียงใหม่กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ยังกล่าวว่า ตอนนี้คนมักไปมุ่งเน้นไปที่ตัวกัญชง กัญชา แต่จริงๆ แล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งต้องเริ่มจากต้นทาง คือ แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก โดยปัจจุบันจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน GAP หรือแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ซึ่งระบบ GAP จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของแหล่งน้ำ ดิน ปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการเกษตรต่าง ที่ต้องดูว่ามีค่าเกินมาตรฐานหรือไม่ ปลอดภัยหรือไม่ อาทิเช่น โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก สําหรับการเพาะปลูกที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม การปลดล็อกกัญชา มีหลายมิติ ทั้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการต่อยอดพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเซ็นทรัลแล็บไทยได้ทั้ง 6 สาขา ประกอบด้วย กรุงเทพ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ สมุทรสาครและสงขลา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here