นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลแล็บไทย) ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย นำโดย KPH.SP RHEINDRA JAIS,S.T WIROYUDHO  พร้อมด้วยผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากประเทศไทย ในการขอเยี่ยมชมการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานสาขากรุงเทพ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ และความต้องการของผู้ประกอบการ โดยหลังจากปลดล็อกพืชกระท่อม ถือเป็นสินค้าใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเซ็นทรัลแล็บไทย ได้รับใบอนุญาตในการตรวจคุณภาพพืชกระท่อมถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากการตรวจหาสารสำคัญแล้ว  อีกสิ่งที่สำคัญเรื่องปัจจัยการผลิตทั้งแหล่งน้ำ และพื้นที่ปลูก โดยปัจจุบันจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน GAP หรือแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   ซึ่งระบบ GAP จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของแหล่งน้ำ ดิน ปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการเกษตรต่าง ที่ต้องดูว่ามีค่าเกินมาตรฐานหรือไม่ ปลอดภัยหรือไม่อาทิเช่น โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก สําหรับการเพาะปลูกที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วย

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์พืชกระท่อม ส่งตรวจอย่างต่อเนื่อง โดยการนำไปใช้ต้องระมัดระวัง  ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเซ็นทรัลแล็บไทย ได้ทั้ง 6 สาขา ประกอบด้วย กรุงเทพขอนแก่น ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ สมุทรสาครและสงขลา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here