Since August 1, 2013, specialty chemicals Group LANXESS is steering its global business from the LANXESS Tower in Cologne.

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 23 พฤศจิกายน ..2565ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ท้าทายด้วยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษจากประเทศเยอรมนียังคงมีผลประกอบการที่ดีในไตรมาสที่สามของปี 2565 โดยยอดขายไตรมาสนี้ทำได้ถึง 2.185 พันล้านยูโรเพิ่มขึ้นถึง 38.2 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ทำได้ 1.581 พันล้านยูโร และ EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติสูงถึง 240 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 4.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัวเลข 229 ล้านยูโรของปีที่แล้ว(EBITDA คือกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)

นอกจากกลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งชนิดพิเศษจะมียอดขายที่ดีขึ้นแล้ว กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผู้บริโภคซึ่งแลนเซสส์พึ่งสร้างขึ้นตามแผนกลยุทธ์ในช่วงไม่กี่ปีนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นพิเศษอย่างโดดเด่นเช่นกัน โดยกลุ่มธุรกิจนี้ได้รวมหน่วยธุรกิจควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Control business) ที่พึ่งควบรวมมาจากบริษัท International Flavours & Fragrances (IFF) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ..2565 และหลายๆ หน่วยธุรกิจของ Emerald Kalama Chemical ที่ได้ควบรวมเข้ามาเมื่อปี 2564 ทั้งคู่มีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ที่ดีของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผู้บริโภค อีกทั้งกลุ่มบริษัทแลนเซสส์ยังสามารถชดเชยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นด้วยการปรับราคาขายให้สูงขึ้นได้ และอัตราแลกเปลี่ยนยังส่งผลดีต่อรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ ในขณะที่อุปสงค์ลดลงในบางอุตสาหกรรม อย่างเช่น การก่อสร้าง และในส่วนของ EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติลดลงเหลือร้อยละ11.0 ในไตรมาสที่สาม เทียบกับร้อยละ 14.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (EBITDA margin คืออัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)

ตัวเลขที่ดีนี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของเรากำลังพาเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในช่วงเวลาที่ผันผวน เรากลับมีเสถียรมากกว่าเดิม เนื่องจากเราให้ความสำคัญลดลงกับสารเคมีชนิดพิเศษที่ความต้องการขึ้นลงเป็นวัฏจักร ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เราได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผู้บริโภคของเราอีกครั้งโดยการซื้อหน่วยธุรกิจควบคุมจุลินทรีย์จาก IFF และได้รับผลตอบแทนที่ดีในไตรมาสสามที่ผ่านมานี้” Matthias Zachert ประธานคณะกรรมการบริหารของ LANXESS AG กล่าวอย่างไรก็ตาม เราได้เห็นความต้องการที่ลดลงแล้วในบางภูมิภาคและปริมาณการขายโดยรวมที่ลดลง ในไตรมาสที่สี่ ความท้าทายจะยิ่งแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอีกและภัยคุกคามจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แลนเซสส์ (LANXESS) ได้คาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีการเงิน 2565 ว่า EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติจะอยู่ระหว่าง 900 ล้านยูโรถึง 950 ล้านยูโร ซึ่งจะสูงกว่าระดับ 815 ล้านยูโรของปีก่อนหลังจากมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีแล้ว ก่อนหน้านี้ทั้งกลุ่มบริษัทเคยคาดการณ์ว่า EBITDA จะอยู่ระหว่าง 900 ล้านยูโรถึง 1 พันล้านยูโร

รายได้สุทธิ (Net income) หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 84 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามนี้ เทียบกับ 40 ล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพของแต่ละกลุ่มธุรกิจ : ยอดขายได้แรงหนุนจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจสารตัวกลางขั้นสูง (Advanced Intermediates) จึงต้องปรับราคาขายให้สูงขึ้นตาม และทำให้ยอดขายสูงขึ้นในไตรมาสที่สามของปีนี้ ยอดขายจึงเพิ่มขึ้น 30.5 เปอร์เซ็นต์จาก 492 ล้านยูโรเป็น 642 ล้านยูโร การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนยังส่งผลดีต่อยอดขายอีกด้วย EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติของกลุ่มธุรกิจนี้อยู่ที่ 65 ล้านยูโร ลดลง 18.8 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลข 80 ล้านยูโรของปีที่แล้ว กลุ่มบริษัทสามารถส่งต่อราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างมากให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ส่วนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเยอรมนีไม่สามารถส่งต่อได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ปริมาณการขายที่ลดลงเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงและค่าขนส่งที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อกำไร ดังนั้น EBITDA margin จากการดำเนินงานปกติจึงลดลงเหลือ 10.1 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 16.3 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

กลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งพิเศษ (Specialty Additives) ได้รับประโยชน์จากราคาขายที่สูงขึ้น เนื่องจากแลนเซสส์สามารถส่งต่อต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้เต็มจำนวน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลในเชิงบวกเช่นกัน ในขณะที่ปริมาณการขายต่ำกว่าระดับที่ดีของปีที่แล้วเล็กน้อย ยอดขายในไตรมาสที่สามของปี 2565 เพิ่มขึ้น 30.9 เปอร์เซ็นต์ จาก 605 ล้านยูโรเป็น 792 ล้านยูโร ส่วน EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 จาก 102 ล้านยูโรในปีที่แล้วเป็น 121 ล้านยูโร และ EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ที่ 15.3 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเล็กน้อยจาก 16.9 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว

ยอดขายและผลกำไรของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผู้บริโภค (Consumer Protection) พัฒนาขึ้นในเชิงบวกโดยเฉพาะในไตรมาสที่สามของปี 2565 หน่วยธุรกิจ Microbial Control ที่ควบรวมเข้ามาใหม่จาก IFF และหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของ Emerald Kalama Chemical มีส่วนสำคัญอย่างชัดเจน ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 60.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 662 ล้านยูโร เทียบกับ 412 ล้านยูโรในปีที่แล้ว EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติของกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 110 ล้านยูโรเพิ่มขึ้น 66.7 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลข 66 ล้านยูโรของปีที่แล้ว และ EBITDA Margin จากการดำเนินงานตามปกติ สูงถึง16.6 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 16.0 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้า

ตัวเลขที่สำคัญของทั้งกลุ่มแลนเซสส์สำหรับไตรมาสที่ 3 ปีการเงิน 2565

Financial Results Q3 2022 EN

อนึ่ง แลนเซสส์ (LANXESS) เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) มียอดรายได้รวม 6.1 พันล้านยูโรในปี .. 2563 และมีพนักงาน 14,300 คนอยู่ใน 33 ประเทศทั่วโลก ธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (Chemical Intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (Additives Chemicals) ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) และพลาสติก แลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และFTSE4Good ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lanxess.com

ส่วน LANXESS China เมื่อวันที่ 31 มกราคม .. 2548 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและLANXESS Chemical (China) Co., Ltd. เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 15 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา 7 แห่ง และโรงงานผลิต 8 แห่ง โดยมีพนักงานราว 1,500 คนในจีนแผ่นดินใหญ่ LANXESS ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโซลูชันที่มุ่งเน้นตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here