บริษัท วี อีโค จำกัด เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ร่วมมือกับจังหหวัดแม่ฮ่องสอน และ สำนักงาน ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สานต่อนโยบาย ชิงเก็บ ลดเผาเป็น ใบไม้ในป่าไม่เผาเราซื้อยกระดับการรับซื้อใบไม้จากชาวบ้านแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสรับซื้อใบไม้จากหมู่บ้านที่ดูแลใบไม้ในพื้นที่ที่ไม่ถูกเผาไหม้ โดยนำร่อง 14 หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่รวมกว่า 6 แสนไร่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญไม่เผาเราซื้อชวนนักลงทุนซื้อรูปภาพ NFT ใน opensea โดย owned by eco shop ให้ผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมเป็นฮีโร่ลดสภาวะโลกร้อน และปกป้องไม่ให้ใบไม้ถูกเผาไหม้กว่า 20 ไร่ หรือจำนวนใบไม้ 12.5 ตัน พร้อมรับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนน้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์ จากใบไม้สูตรเข้มข้นแบรนด์ WE ECO สำหรับครัวเรือนขนาดเล็กตลอด 1 ปี และรองเท้าใยกัญชงฟรี1คู่ รวมทั้ง WE ECO Token (ECO) เหรียญรักษ์โลกเหรียญแรกของไทย 10,000 เหรียญต่อรูปพร้อมแลกเปลี่ยนและเทรดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างระบบนิเวศในการลงทุน (Ecosystem) ที่ช่วยให้โลกได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

นายพีระพล มาวาตาริ ประธาน บริษัท วี อีโค จำกัด เปิดเผยว่าสำหรับปีนี้ วี อีโค ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือลดการเผา ลดฝุ่นควัน ตลอดจนยกระดับมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนและสานต่อนโยบาย ชิงเผาเป็น ใบไม้ในป่าไม่เผาเราซื้อมุ่งยกระดับการรับซื้อใบไม้จากชาวบ้าน และสามารถซื้อใบไม้ได้ทั่วประเทศ โดยรับซื้อผ่านรูปแบบใหม่ไม่เผาเราซื้อเมื่อชาวบ้านดูแลใบไม้ในพื้นที่ของหมู่บ้าน บริษัทฯ จะคำนวนจากข้อมูลรัฐที่สรุปพื้นที่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จากดาวเทียม และรับซื้อใบไม้ในพื้นที่นั้น ซึ่งเป็นการรับซื้อโดยไม่เอาใบไม้ออกจากป่า โดยนำร่อง 14 หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการคัดเลือก รวมพื้นที่กว่า 638,531 ไร่

และเพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน วี อีโค จึงยกระดับช่องทางเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อป่า และสุขภาพของประชาชนในระยะยาว ด้วยการผลักดันและส่งเสริม WE ECO Token (ECO) สกุลเงินดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ก่อให้เกิดมลพิษPM 2.5 และภาวะโลกร้อน (ปรากฏการณ์เรือนกระจก) ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบไม้จากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อดำเนินการและส่งเสริมศิลปะ NFT ออกสู่ตลาดให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ซื้อภาพจะได้รับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากใบไม้สูตรเข้มข้นแบรนด์ WE ECO สำหรับครัวเรือน 3 –5 คนประกอบด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์ ฟรี 1 ปี รองเท้าใยกัญชงที่มีเนื้อผ้าที่แข็งแรงทนทาน 1 คู่ และ WE ECO Token (ECO) เหรียญรักษ์โลกแรกของไทย 10,000 เหรียญต่อรูป เพื่อเป็น Utility Token สำหรับชำระสินค้าและบริการของบริษัท วี อีโค และบริษัทในเครือ ทั้งยังสามารถเทรดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย แลกเปลี่ยนได้ใน XT.COM Exchange ได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Ecosystem) ที่สมดุลและสมบูรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ข้อมูลงานวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม พบว่า หากใบไม้ 12.5 ตันถูกเผาไหม้จะสามารถสร้างความร้อนสูงถึง 55,125,000 กิโลแคลอรี ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลก และงานวิจัยของAtmospherlc Chemistry and Physics พบว่า ใบไม้เมื่อถูกเผาไม้จะก่อให้เกิด PM 2.5 สูงถึง 78,250 กรัม ดังนั้นการเข้าร่วมซื้อภาพ NFT ผ่านแคมเปญไม่เผาเราซื้อจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงใบไม้แห้งที่มีจำนวนมากในพื้นที่ป่า อันเป็นสาเหตุเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลให้เกิดความร้อนบนชั้นบรรยากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเป็นวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมโลก และส่งผลต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติในปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญไม่เผาเราซื้อสามารถเข้ามาชมรูปภาพ NFT และเลือกซื้อรูปได้ที่ opensea ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ opensea หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่www.weecotoken.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here