โรงงานมิชลิน หนองแค ฉลองครบรอบ 30 ปีของการดำเนินธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มองค์กร (B2B) ด้วยการเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2566 ภายใต้แนวคิด Thriving Through Innovation, Customer Centricity, and Sustainability for 30 Years and Beyond (จาก 30 ปี สู่อนาคต: การเติบโตบนฐานนวัตกรรม การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความยั่งยืน)  โดยจะมีการนำแขกผู้มีเกียรติเข้าชมกระบวนการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจและบทบาทของโรงงานหนองแคในการผลักดันกลุ่มมิชลินให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ความยั่งยืนทุกด้าน” (All Sustainable)

โรงงานมิชลิน หนองแค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 บนพื้นที่ 231 ไร่ ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  โดยเป็นฐานการผลิต 1 ใน 5 แห่งของมิชลินในประเทศไทย โรงงานแห่งนี้เป็นศูนย์ผลิตยางรถโดยสาร/ยางรถบรรทุกและยางล้อเครื่องบินสำหรับจัดจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 4,500 เส้นต่อวัน และมีพนักงานจำนวน 2,013 คน (ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2566)

มานูเอล ฟาเฟียง (Manuel Fafian) ประธานและกรรมการผู้จัดการกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีของการดำเนินงาน มิชลิน หนองแค ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นบรรษัทพลเมือง พันธมิตรธุรกิจ และองค์กรผู้จ้างงาน ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและความยั่งยืน  ยิ่งกว่านั้น ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลุ่มมิชลินให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ความยั่งยืนทุกด้านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมดุลระหว่างผู้คน ผลกำไร และผืนโลก  ในด้านผืนโลกโรงงานหนองแคทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการริเริ่มหลายโครงการ อาทิ โครงการลดการใช้วัตถุดิบ เป็นต้น  ส่วนในด้านผู้คนทางโรงงานมุ่งดำเนินงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งยังใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาทักษะของพนักงาน

เมื่อเสาหลัก 2 เรื่องดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมผลกำไรซึ่งเป็นเสาหลักพื้นฐานสุดท้ายของวิสัยทัศน์ความยั่งยืนทุกด้านอันหมายถึงผลประกอบการและการเติบโตทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ  ผมเชื่อว่าความทุ่มเทของพนักงานทุกฝ่ายจะนำพา มิชลิน หนองแค ไปสู่อนาคตที่เติบโตรุดหน้าอย่างยั่งยืนและความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นมร.ฟาเฟียง กล่าวเสริม

พันธกิจความมุ่งมั่นของโรงงานมิชลิน หนองแค ที่เกี่ยวกับผืนโลก สะท้อนให้เห็นผ่านโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนหลากหลายโครงการ ซึ่งส่งผลให้โรงงานสามารถลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลงได้ถึง 80% โดยมุ่งลดให้เป็นศูนย์ภายในสิ้นปีนี้ ทั้งยังสามารถลดการใช้วัตถุดิบในการผลิต ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนในเรื่องผู้คน โรงงาน
มิชลิน หนองแค ไม่เพียงดำเนินงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า แต่ยังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนพัฒนาการส่วนบุคคลและทางอาชีพของพนักงานเพราะเชื่อว่ายางที่เยี่ยมยอด เกิดจากผู้คนที่ยอดเยี่ยม”  มิชลิน หนองแค จึงใส่ใจเป็นพิเศษกับสวัสดิการและความก้าวหน้าของพนักงาน ทั้งยังมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เติมเต็มคุณค่าให้กับพนักงานและเอื้อให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร

ไฮไลท์ของการเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้อยู่ที่การนำชมสายการผลิตยางรถโดยสาร/รถบรรทุกและยางล้อเครื่องบิน โดยนอกจากแขกผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจของโรงงานมิชลิน หนองแค ที่มีต่อเป้าหมายด้านผืนโลกและผู้คนแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยางมิชลินที่มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงบางรุ่นซึ่งผลิตที่โรงงานแห่งนี้ อาทิมิชลิน เอ็กซ์ มัลติ เอนเนอจีย์ แซด

(MICHELIN X Multi Energy Z) ยางรถโดยสาร/รถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีที่สุดและให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน และมิชลิน แอร์ เอ็กซ์ สกาย ไลท์’ (MICHELIN AIR X SKY LIGHT) ยางล้อเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีน้ำหนักเบายิ่งขึ้นและมีอายุใช้งานยาวนานกว่า ทั้งยังให้สมรรถนะเหนือระดับโดยยังคงความปลอดภัยขั้นสูงตามแบบฉบับของมิชลินเอาไว้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงยางเส้นที่ 30 ล้าน ซึ่งผลิตออกจากสายการผลิตที่โรงงานมิชลิน หนองแค เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ทันร่วมฉลองครบรอบ 30 ปีของโรงงานด้วย โดยยางเส้นดังกล่าวเป็นยางรถบรรทุกประเภทเรเดียลรุ่นมิชลิน เอ็กซ์ มัลติ แซด’ (MICHELIN X Multi Z) ที่ติดตั้งใช้งานได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับการขนส่งระดับภูมิภาค(Regional) และการขนส่งระยะไกล (Line Haul)

ความโดดเด่นของ มิชลิน หนองแค ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขนาดหรือปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมยางรถโดยสาร/รถบรรทุกและยางล้อเครื่องบิน  แต่ยังอยู่ที่ความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานชั้นเยี่ยม ในอนาคต มิชลิน หนองแค จะยังคงยึดมั่นและสานต่อพันธกิจการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการปกปักรักษาผืนโลกและใส่ใจดูแลพนักงานของตนต่อไปมร.ฟาเฟียง กล่าวปิดท้าย

อนึ่ง มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิทัล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร  กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มงแฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 175 ประเทศโดยมีพนักงาน132,200 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 167 ล้านเส้นในปี 2565  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here