สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดงาน มอบทุนการศึกษา ปี 2566 แก่ บุตรธิดา สมาชิกสมาคมฯ 51 ทุน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม  "รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร"  มอบทุนการศึกษา แก่ บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 51 ทุนโดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ของสื่อมวลชนสายเกษตรประจำปี 2566 โดยมี...

ม. แม่โจ้ ขับเคลื่อน 9 มิติ“ระบบเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม”ในงานมหกรรมยางพารา ฯ EEC 2023 จ.ระยอง เป้าหมาย สร้างงาน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน  พร้อมชูท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่...

ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้  เปิดเผยถึง การนำแนวทาง“ระบบเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม”  ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาขับเคลื่อนภายหลังที่ ม.แม่โจ้  ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC  2023 จ.ระยองร่วมกับ สมาคมวิชาการและถุงมือยาง  และสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย โดยมี  ดร.อุทัย  สอนหลักทรัพย์  ได้ร่วมยื่นหนังสือ “ระบบเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม” แก่   ฯพณฯ...

กรมวิชาการเกษตร มอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภาคเอกชน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และ บริษัท ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด นำร่องผ่านการรับรอง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงทางการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างปลอดภัย สู่เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารในปี 2573 ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นย้ำนโยบายความมั่นคงอาหาร นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ความปลอดภัยทางอาหาร การค้าระหว่างประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สู่การเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก (World Leader of Tropical Seeds)  รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช (Seed Test Lab Accreditation Certification)  โดยดึงสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร...

มก.จัดงานเกษตรแฟร์ปีนี้ยิ่งใหญ่ ระดับนานาชาติ “80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน”

มก.จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566  “80 ปี  เกษตรนนทรี  นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน” อย่างยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ บนพื้นที่ระยะทางจัดงานรวม 5 กม.เพื่อฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรฯ  ระหว่างวันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์2566 เผยปีนี้ทั้ง 17 คณะนำผลงานมาร่วมกิจกรรมทั้ง 9...

รมว.เกษตรฯ เยี่ยมบูธแสดงเทคโนโลยีการเกษตรของบริษัท วรุณาฯ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ที่ 5 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา (ที่ 4 จากขวา) นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ  ร่วมเยี่ยมชมบูธ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้นำเสนอ Smart Farm Solution การจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร...

“เฉลิมชัย” สั่งด่วน! เร่งเยียวยาเกษตรกรภาคใต้หลังน้ำท่วมหนัก แจกเยียวยาสูงสุด 4,000 บาท/ไร่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า  ขณะนี้ในหลายพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่เกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเตรียมการสำรวจความเสียหายพื้นที่ทีหลังน้ำลด ซึ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตรา ดังนี้ -ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ -พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ -...

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดใหญ่งาน 23 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร “รมว.เฉลิมชัย” ให้เกียรติเปิดงาน

"รมว.เฉลิมชัย" เปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ "ถอดรหัส-นวัตเกษตรไทย" ในโอกาสครบรอบ 15 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (23 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี...

“เฉลิมชัย” ย้ำนโยบายหลัก 15 ด้าน ปี 66 มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พร้อมขยายผล BCG Model ไปสู่การปฏิบัติจริง

นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2566 ยังคงเน้นย้ำนโยบายหลัก 15 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบาย “ตลาดนำการผลิต”  2) การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 3) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และStart Up 4) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) 5)...

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานสัตว์น้ำไทย 2022 ที่แปดริ้ว 2-4 ธ.ค. แน่นด้วยความรู้และสินค้า

อธิบดีกรมประมง “เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์” เป็นประธานเปิด อธิบดีกรมประมง งานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022 ครั้งที่ 3 จัดโดยสมาคมกุ้งตะวันออกไทยและพันธมิตร ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ผลิตอย่างไร กำไรยั่งยืน” แน่นทั้งความรู้ และการออกร้านแสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านการเพาะเลี้ยงจากภาคเอกชน วันนี้ (2 ธ.ค. 65)...

40 ปีศรแดง  เปิดบ้านครั้งพิเศษ ชวนเที่ยวงานความสุขปลูกได้ ภายใต้แนวคิด เนเธอร์แลนด์เมืองไทย

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักครบรอบ 40 ปีเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่่งยืน เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมสายพันธุ์ผัก ดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ในงาน “ความสุขปลูกได้ Field Day 2022 ” เอาใจคนเมืองที่ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว พร้อมเปิดโซนถ่ายภาพและโซนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เปิดให้เข้าชมได้ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน...

Stay connected

114FansLike
1,066FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

แคนมิวสิคฟิล์มโดย อ.บัญชา สารคาม แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี กับตำนานชีวิตฮันนี่ศรีอีสาน” พร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ 29 มิถุนายนนี้

บัญชา บัณฑิตเสน-บัณฑิต อ่อนศรี คำแสนพันธ์ ร่วมกันแถลงข่าว เรื่องราวชีวิตจริงของอดีตราชินีหมอลำลูกทุ่งที่ล่วงลับไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ได้ชมแล้วท่านจะรัก "พิณ ฮันนี่"ไปตลอดกาล สัมผัสต้นฉบับดนตรีจริงเสียงจริงของฮันนี่ศรีอีสานภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี กับตำนานชีวิตฮันนี่ศรีอีสาน" เรื่องย่อ: ภาพยนตร์เรื่องตำนานชีวิต ฮันนี่ ศรีอีสาน (พิณ) สุพิณ   เหมวิจิตร  เกิด เมื่อ 22 ตุลาคม 2514  เกิดที่...

“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” มั่นใจ “ProPak Asia 2023” คึกคัก ปรับโฉม 8 โซน ต้อนรับผู้ชม 4 หมื่นคน ฉลองครบ...

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เดินหน้าจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2023 (ProPak Asia 2023) ระหว่างวันที่  14 – 17 มิถุนายน 2566 ณ ไบเทค บางนา ย้ำชัดมั่นใจพร้อมต้อนรับผู้ประกอบการกว่า 42,000 ราย รวมกว่า  800 แบรนด์...

กยท. แจงนโยบายฯ ช่วยเหลือชาวสวนยาง อัปเดตการจ่ายเงินประกันรายได้ เฟส 4 พร้อมคาดแนวโน้มยาง Q2 ของปี

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน Talk About Rubber ครั้งที่ 7 ณ ห้องราชไมตรี กยท. สำนักงานใหญ่ มุ่งสื่อสารนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินของ กยท. นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. พร้อมผู้บริหาร กยท. แจงประเด็นการขอโค่นและปลูกแทนด้วยทุนตนเองก่อนได้รับอนุมัติ การให้เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรให้สถาบันเกษตรกรฯ และอัพเดทความคืบหน้าการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ฯ...