เปิดตัวยิ่งใหญ่ กิจกรรมแลกเปลี่ยน Smart Farming ไทย-ไต้หวัน “Wow! Taiwan Project:2023 i-farming Solutions Demo Day” สร้างโอกาสเกษตรไทย เพิ่มมูลค่าสูง

ผู้ประกอบการไต้หวันประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบพยากรณ์สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ, ระบบตรวจวัดสเปกตรัม, AIoTในอุตสาหกรรมปศุสัตว์,  ระบบป้องกันแมลงออแกนิก ฯลฯ ทาง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (Commerce Development Research Institute : CDRI) และสื่อภาษาจีนในไทย Vision Thai จัดกิจกรรม...

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ งาน Agri-Food Tech Expo Asia ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคมนี้ ที่จาการ์ตาและกรุงเทพฯ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย

กลับมาอีกครั้งกับงาน Agri-Food Tech Expo Asia หรือ AFTEA 2023 งานจัดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ Sands Expo & Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ ภายในปี พ.ศ....

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เปิดโลกอาชีพสุดฮิต จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ-เกษตร กว่า 11 หลักสูตร เพื่อสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว

จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง  จึงทำให้ประชาชนต้องปรับตัวทั้งการปรับเปลี่ยนอาชีพ การสร้างรายได้จากอาชีพใหม่ๆ ที่ต่างออกไปจากอาชีพเดิม  ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพดังกล่าว ต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจากหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุนี้ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมอาชีพ-เกษตร ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป ทั้งนี้ ได้คัดเลือกหลักสูตรที่ได้รับความสนใจและคัดเลือกวิทยากรที่ที่มีความรู้  ความสามารถ ในวิชานั้นๆ รวมถึงคัดเลือกอาหารจากร้านอร่อยที่มีชื่อเสียงมาเปิดเผยสูตรลับความอร่อยที่ไม่สามารถหาเรียนได้จากที่อื่นได้  ทุกวิชาสามารถนำไปสร้างอาชีพได้จริง หลักสูตรที่เปิดอบรมมีดังนี้ 1.ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรโบราณ...

มานิตย์ เจเนติกส์ กับ เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีลงนามสัญญาการค้า TILAVAC S3 เป็น Exclusive Distributor วัคซีนในประเทศไทย

ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงทั้งในบ่อดินและในกระชังทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ทุกปีในช่วงฤดูร้อน เกษตรกรมักจะประสบปัญหาปลาตายเป็นจำนวนมาก...

จัดคาราวาน ฟอร์ด เรนเจอร์ Next Gen เปิดประสบการณ์ใหม่ ตอกย้ำความแกร่งทุกงานเกษตร

ฟอร์ด ประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนเกษตรและผู้นำกลุ่มเกษตรกร ร่วมคาราวาน ‘ฟอร์ด แกร่ง...ทุกงานเกษตร’ เดินทางพิสูจน์สมรรถนะรถฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ที่โดดเด่นด้วยการใช้งานแบบอเนกประสงค์ ขุมพลัง และเทคโนโลยีอันชาญฉลาด เพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานสมบุกสมบันของเกษตรกร พร้อมเจาะลึกแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนเกษตรและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเส้นทางกรุงเทพฯ-ราชบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์   คณะสื่อมวลชนและเกษตรกรออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี โดยจุดหมายแรก คือ เอ็นซี โคโคนัทอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หนึ่งในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน ผู้ก่อตั้งบริษัท...

เปิดวิสัยทัศน์ด้านเกษตร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ 5 พรรคการเมือง นโยบายเกษตรพรรคไหนจะโดนใจเกษตรกร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ “นโยบายด้านการเกษตร” ของพรรคการเมือง ผ่านสื่อมวลชน นโยบายพรรคไหน?...จะโดนใจเกษตรกร เมื่อวันที่ 26 เมษายน ณห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ และมี 5 พรรคการเมืองตอบรับ ร่วมประชันวิสัยทัศน์ อาสาแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร...

ธุรกิจกระแสใหม่ สินค้าเศรษฐกิจหมุนเวียนจากฟาร์มโคนม นวัตกรรมยกระดับมูลโคนมให้เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่ผลิตสินค้าได้หลากหลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการนวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลโคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ หรือบพข. ได้สนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ2565  โดยมีดร.ณัฐภร แก้วประทุม นักวิชาการ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นหัวหน้าโครงการ  ร่วมกับนักวิจัยจาก 3 สถาบัน ได้แก่มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  ได้ดำเนินงานวิจัยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565  ซึ่งทำวิจัยร่วมกับฟาร์มโคนมในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี มีนายสุกิจ สิงห์กลาง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมโครงการกับคณะนักวิจัย  ความก้าวหน้าของโครงการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยคณะนักวิจัยให้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ ผศ.ดร.ประชุม...

สศก. แจงจีดีพีเกษตร ไตรมาส 1  ระบุ น้ำดี อากาศอำนวย บวกเศรษฐกิจฟื้นตัว ดันจีดีพีโต 5.5%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม – มีนาคม 2566) ว่า ขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มการผลิต ประกอบกับการสนับสนุนการนำแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจBCG มาใช้ในการพัฒนา อาทิ...

Varuna โชว์เคสความสำเร็จอีกขั้นในงาน IPTC 2023 บทพิสูจน์แฟลตฟอร์มฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวของไทย เครื่องมือช่วยโลกลดคาร์บอน

จากความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้วางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและจริงจังนานกว่า 2 ปี วรุณา(Varuna) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ในการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวยังคงก้าวต่อไปเพื่อนำเครื่องมือทรงพลัง อย่าง “VLM Forest” หรือ “VARUNA Land Monitoring Forest” เข้าร่วมโชว์ความสำเร็จในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ IPTC 2023 พร้อมต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน หวังตอกย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว ประเมินค่าคาร์บอนได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่แนวทางช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างสมบูรณ์ พณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์...

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดงาน มอบทุนการศึกษา ปี 2566 แก่ บุตรธิดา สมาชิกสมาคมฯ 51 ทุน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม  "รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร"  มอบทุนการศึกษา แก่ บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 51 ทุนโดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ของสื่อมวลชนสายเกษตรประจำปี 2566 โดยมี...

Stay connected

114FansLike
1,066FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

“เซ็นทรัล-ยันเรือรบฯ” จัดงานมหกรรมความงามครั้งใหญ่ “Beauty Full Fest 2023” รวมคลินิก-รพ.ศัลยกรรมชื่อดังของเมืองไทย

กรุงเทพฯ – (21 กันยายน 2566)  “เซ็นทรัลพัฒนา” จับมือ “ยันเรือรบ ออร์แกไนซ์เซอร์” เอาใจคนรักสวยรักงาม จัดงาน “Beauty Full Fest 2023” ณ BCC HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ในวันที่ 21-24...

เปิดฉากยิ่งใหญ่! เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย เปิดมหกรรม PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 & CorruTec ASIA 2023 ขับเคลื่อนอุตฯ...

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2566 – บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เปิดมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ครั้งที่ 9 และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือ “PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and...

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักและสามัคคี ภายใต้โครงการโครงการ KU RUN # 3 การแข่งขันเดิน วิ่ง การกุศลซีรี่ย์ 4 สนาม 4 บรรยากาศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...