เมื่อเร็วๆนี้ ดร.มนชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้นำ Professor James Lowenberg  Deboer  และ Dr.  Iona yuelu Huang จากมหาวิทยาลัย Harper Adams ประเทศอังกฤษ มาดูสวนยางที่จังหวัดระยอง และขอพบ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท) เพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัยแก่เจ้าของสวนรายย่อยที่ประสบสบปัญหาขายยางต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว เพื่อทำการวิจัยถึงความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อยในการปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยาง เพื่อเป็นอาชืพเสริมเพิ่มรายได้ โดยใช้เงินทุนวิจัยจากรัฐบาลอังกฤษ ที่มองเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อยของไทย สยยท. จึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลอังกฤษที่มองเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อยของไทยในครั้งนี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here