ก่อนเปิดงาน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ว่า งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำหรับงานเกษตรกำแพงแสน ถือเป็นงานใหญ่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสและเป็นพื้นที่ให้แก่บุคลากร นิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และผลงานทางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรม และบทบาทขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ เกษตรกรนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้กำหนดจัดงานภายใต้คำขวัญเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันดังกล่าว และเข้ามาเที่ยวชมนิทรรศการนวัตกรรมจากผลงานวิจัย รวมถึงร่วมเล่นกิจกรรม Workshop ของบูธตามคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน และเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรภายในงานได้ทุกวันตลอด 11 วัน 11 คืน

ด้าน รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงไฮไลท์งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ นำเสนอผลงานมากมาย เช่น ดีบักส์ สารกำจัดแมลงรักษ์โลก ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง /กัมมี่น้ำดอกไม้ /อุปกรณ์วัดกีบโคและกำหนดตำแหน่งการตัดกีบโค /Spirulina in BCG Model /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้งเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน /เครื่องเติมอากาศในบ่อกุ้งแบบใช้ไฟฟ้า 2 ระบบ /การเพาะเลี้ยงแหนแดงในแปลงอินทรีย์

และคนที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านพืช สามารถรับชมได้จากนิทรรศการงานวิจัยด้านพืช และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร พบกับ นิทรรศการนวัตกรรมพืชสวนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝรั่งพันธุ์ใหม่ (ชมพูพิรุณ) และกิ่งพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ใหม่มินิพิรุณ พร้อมทั้งสามารถเดินเที่ยวชม ถ่ายรูปกับซุ้มพืชผักเลื้อยขนาดใหญ่ น้ำเต้าหลากหลายสายพันธุ์ ผักสวนครัวอุดมโภชนาการในรูปแบบ Home garden และเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผักนานาพันธุ์ได้ภายในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตพืช เช่น ไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าว/แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนระบบการตัดสินใจในการทำการเกษตร/การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT /ชุดปลูกผัก “Ground to Go” ชุดปลูกผักสำหรับคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ขอเชิญทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย /ไอศกรีมจากผลิตผลทางการเกษตร /ชานมไข่มุกจากผงผัก โปรตีนทางเลือกเครื่องดื่มจากผลิตผลทางการเกษตรผสมเม็ดคาเวียร์ผลไม้ คอมบูชา(Kom bu cha) ชาหมักเพื่อสุขภาพ /“กระดูกไก่ดำสมุนไพรแก้ปวดปลอดภัย และร่วมเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารผ่านต้นแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ปราศจากกลูเตนพันธุ์พืชที่ออกแบบมาช่วยเกษตรกร ในภูมิอากาศโลกแปรปรวน เช่น ข้าวทนร้อนพันธุ์คิมหันต์ /ข้าวโพดทนแล้งหลังนา /ข้าวฟ่างทนแล้ง /และพันธุ์ถั่วเขียวหลังนาใช้น้ำน้อย

นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีนิทรรศการข้าวสรรพสี “Carbon Neutral Agriculture” ศิลปะบนพื้นข้าว /งานแสดงข้าวพันธุ์ใหม่ที่รองรับสภาวะโลกรวน /การสูบน้ำเข้านาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ /การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง และการใช้เครื่องตรวจจับก๊าซที่ปลดปล่อยออกมาจากการทำนา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สำหรับ ผลงานเทคโนโลยีทางด้านสัตว์ ก็จัดมาเต็มที่กว่าทุกปีพลาดไม่ได้กับ งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน พบกับการประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี /การประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์, ลูกผสมบราห์มัน, ลูกผสมบีฟมาสเตอร์, ลูกผสมวากิวขุน และ การประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 13 และการแข่งขันการประกอบอาหารจากไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์และไข่เพื่อสุขภาพการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคอินทรีย์ การแข่งขันคล้องโค สะบัดแส้ แข่งขันรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ชมนิทรรศการ และเสวนาด้านปศุสัตว์อีกมากมาย

นิทรรศการด้านประมง  สามารถพบกับความหลากหลายทางชีวภาพของปลาและสัตว์น้ำบางชนิดที่เก็บรักษาไว้ในพิพิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง โดยในปีนี้มีการจัดแสดงและสาธิตวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ำด้วยวิธีการดองด้วยสารเคมี และการดองใส กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสัตว์น้ำเพื่อใช้ในงานวิทยาศาสตร์และให้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดสัตว์น้ำเบื้องต้น

กิจกรรมด้านสัตวแพทย์ ในปีนี้มีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสัตวแพทย์ในธีมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมพบกับกิจกรรมกว่าเป็นคุณหมอผ่านชุดทดลองการเรียนการสอนmodel-simulation-activities แลกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยนกล่าเหยื่อ และกิจกรรม workshop การทำปลอกคอและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง

และพลาดไม่ได้กับการจัดมหกรรมแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกับงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2566” พบกับการจัดแสดงรถแทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆ จากบริษัทชั้นนำของเมืองไทยกว่า 50 บริษัท การสาธิตเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการผลิต การใช้งาน การจำหน่าย การนำเข้าสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรไทยไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และแอฟริกา (Business Matching)

นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ พบกับ เครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ /รถไถจำลอง /เครื่องผลิตถ่านไฮโดรชาร์ /ไลน์บอทสำหรับตรวจสอบและพยากรณ์โรคของมันสำปะหลัง /ระบบจัดสรรน้ำและติดตามผลการส่งน้ำอัจฉริยะ iWASAM นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน การประชุมวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีกมายมากมาย นิทรรศการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบกับนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  และจัดแสดงผลงานวิชาการของคณะ

นิทรรศการและนวัตกรรมการศึกษา ในปีนี้วัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์นวัตกรรมการศึกษา อาทิ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวมiMakerSpace กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล กิจกรรมวิจัยนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู (ศวนค.) และกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมและโค้ดดิ้ง รวมถึงเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สำหรับสายเซลฟี่ ลงรูปในโซเชียล พลาดไม่ได้กับนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งได้จัดแสดงการจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้ ผสมผสานกับเฟิร์นประดับ หลากหลายสายพันธุ์โดยจัดสวนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนธรรมชาติสวนกล้วยไม้แนวตั้ง ผู้ชมสามารถถ่ายรูป เพื่อเก็บความสวยงามของสวนกล้วยไม้เหล่านี้เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนั้นแล้วมีการอบรมให้ความรู้ทางด้านการปลูกเลี้ยงไม้ประดับ กล้วยไม้และต้นกระบองเพชร สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรีตลอดงานเกษตร

สำหรับสายเฮลตี้ที่รักสุขภาพ ขอเชิญพบกับนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย KUSS Challenge 2023 /การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทยและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เรื่องเกษตรใส่ใจ ดูแลวัยเก๋าที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  การแข่งขันกีฬางานเกษตร มหกรรมกีฬา มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา คือ กีฬาจานร่อน กีฬาวอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 21) กีฬาเปตอง กีฬาว่ายน้ำ กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาเรือพาย กีฬาวู้ดบอล และการแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) และพบกันทุกปีกับการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 การประกวดแข่งขันระดับนักเรียนและเผยแพร่ผลงานนิสิต และการฝึกอบรมวิชาชีพมากกว่า 30 อาชีพ พร้อมรับชมการสาธิตวิชาชีพฟรีทุกวัน

พิเศษในปีนี้กับกิจกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนโดยการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพ พัฒนามาตรฐานการผลิตพัฒนาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง Covid-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG มาจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่สังคมและยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดระดับโมเดิร์นเทรดนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ของอำเภอกำแพงแสน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเมือง เครือข่ายสถาบันเกษตรกร องค์กรและชุมชน รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก (Young Smart Farmers) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมออกบูธในงานดังกล่าว และขอเชิญชวนย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้นของวิทยาเขตกำแพงแสน กับนิทรรศการภาพเก่า เล่าอดีตและเข้าชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฟรีพร้อมร่วมรำลึกความหลังการจัดงานเกษตร กับ ทิดบ้วนชวนคุย (..อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์)

นอกจากงานวิชาการที่ได้นำมาจัดแสดงแล้ว งานเกษตรกำแพงแสนของเรายังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการประกวดแข่งขันให้ได้รับชมกันอีกมากมาย เช่น การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2 /การประกวดธิดาเกษตรและเทพบุตรกำแพงแสน และการแสดงวงดนตรีต่างๆมากมาย บริเวณเวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยและเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะเกิดขึ้นในงานเกษตรกำแพงแสนปีนี้ ท่านสามารถรับชมผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ได้จากนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ซึ่งผมขอเป็นตัวแทน นำทุกท่านเข้าชมนิทรรศการร่วมกันครับ และสุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here