สถานการณ์ราคายางปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

โดย ธนายุส บุญทอง และ นิลวรรณ ฟูเฟื่องสิน ราคายางปี 2560 ประสบภาวะที่เรียกว่า “ต้นสูง ปลายต่ำ” คือ ราคายางช่วงต้นปีอยู่ในระดับสูงจากปัจจัยด้านอุปสงค์ที่เร่งตัวขึ้น และอุปทานยางที่ลดลงจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมคลี่คลายลง ผลผลิตยางออกสู่ตลาดมากขึ้นและสต็อกยางจีนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน ในช่วงปลายปี สำหรับแนวโน้มราคายางปี 2561 คาดว่าครึ่งปีแรกปรับตัวสูงขึ้นได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2560 ที่ราคายางตกต่ำ...

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดราคายางอาจกระเตื้องขึ้นใน Q1/61 แต่ในช่วงที่เหลือยังเผชิญปัจจัยความท้าทาย

โดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ออกบทวิเคราะห์ยางพาราโดยประเมินว่า ในปี 2560 ราคายางพาราแผ่นดิบชั้น 3 อาจเฉลี่ยอยู่ที่ 57.6 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 19.0% (YoY) จากผลที่ช่วงครึ่งแรกของปีราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบที่ขยายตัวกว่า 39.4% (YoY) แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ทิศทางราคายางพาราเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยกดดันทั้งอุปทานยางโลกและปริมาณสต๊อกยางของจีนที่อยู่ในระดับสูง จนกระทั่งในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม...

ความเคลื่อนไหวในตลาดเงิน เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่ได้เคลื่อนไหวตามทฤษฎี

โดย : เชษฐา มีมั่งคั่ง ความเคลื่อนไหวในตลาดเงิน ในระยะนี้เต็มไปด้วยความผันผวน และไม่ได้เคลื่อนไหวตามทฤษฎี หลังจากที่ธนาคารสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย US Fed fund rate แทนที่สกลุเงินดออลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า แต่กลับมาอ่อนค่าโดยตลาดให้เหตุผลว่า เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด อีกทั้งแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตจะกลับมาที่เอเซีย โดยเฉพาะจีน อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่นและ กลุ่ม AEC ดั้งนั้นกระแสของเม็ดเงินยังคงไม่มีการไหลออก และกลับมาแข็งค่าอย่างโดดเด่นในค่าเงินวอนของเกาหลี และค่าเงินบาทของประเทศไทย...

วิกฤติราคายาง กับทางแก้ของรัฐบาลในปี 2018

โดย : ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล จากเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการเรียกร้องจากเกษตรและผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุของราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีข่าวในเชิงบวกที่ช่วยหนุนราคายางพารามาตลอดเวลาก็ตาม รัฐบาลได้มีการปรับ ครม แต่งตั้งนาย กฤษฎา บุญราช รมว. เกษตรและสหกรณ์ มาต่อยอดพันธกิจ 8 มาตรการ โดยมาตรการเร่งด่วนแรก คือ การเสนอเงินชดเชย 4,000 บาท เพื่อส่งเสริมการโค่นต้นยางเก่าปลูกต้นยางใหม่โดยคาดหวังว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลง 2 แสนไร่...

ภาพรวมยางพาราไทย: การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและความท้าทาย ที่ต้องเร่งปรับตัว

โดย ธนายุส บุญทอง  นิลวรรณ ฟูเฟื่องสิน ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.0 ของปริมาณการผลิตยางทั้งโลก และเป็นผู้นำการส่งออกยางแปรรูปทุกประเภท โดยเฉพาะน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควัน ในปี 2559 มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสูงถึงร้อยละ 75.8 และ ร้อยละ 63.0 ของมูลค่าการส่งออกน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควันทั้งหมดของโลก ตามลำดับ และหากพิจารณาดัชนีความสามารถในการแข่งขันหรือ Revealed Comparative...

ต่อไปเราต้องซื้อ-ขายแข่งกับ “Quant Funds”

โดย เชษฐา มีมั่งคั่ง นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ มีความเห็นถึงความผันผวนของทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน รวมทั้งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เกิดจากระบบการสั้งซื้อสั่งขายที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีกองทุนประเภท Quant Funds ซึ่งบริหารโดยใช้ Algorithms หรือโปรแกมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถตั้งโปรแกรมคำสั้งล่วงหน้าทดแทนการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งในปัจจุบัน Algorithms มีการใช้ในตลาดการเงินในสหรัฐ สูงถึง 70-80% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในแต่ละวันแล้ว ดังนั้นการเทรดในตลาดโลก นอกจากความเหลื่อมล้ำของเวลาโลกแล้ว การตัดสินใจซื้อขายจะทำโดยอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่อาศัยการศึกษาข้อมูลสถิติย้อนหลังต่างๆ เช่น...

แนวทางและกลไกพัฒนายางพาราให้ขับเคลื่อนไปได้ในยุค 4.0

โดย : ดร. กิตติ เจริญพรพานิชกุล ในช่วงที่ผ่านมา ราคายางพาราได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง ช่วงฤดูการกรีดยางในไทยกำลังจะเข้ามาซึ่งน่าจะส่งผลให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกไปจนถึงต้นปีหน้า คำถามตอนนี้ที่ทุกคนนึกถึงคือ ราคายางจะลงต่อไปอีกหรือ? สิ่งที่ภาครัฐกำลังช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการอยู่นั้น สามารถช่วยแก้ไขได้จริงหรือเป็นเพียงแค่แผนที่เขียนออกมาเพื่อใช้ในการนำเสนอเท่านั้น?   จากการที่ผมได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคการใช้ยางทั้งในประเทศ และการส่งเสริมและเปิดแผนยุทธศาตร์ยางพาราระยะ 20 ปี รวมไปถึงการแต่งตั้งบุคคลที่มีประสบการณ์ต่างๆ เพื่อมารับผิดชอบในแต่ละส่วนงานที่ได้รับมอบหมายนั้น มาถูกทางแล้ว แต่ในช่วงปัญหาการลดลงของราคายางอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นวงจรของอุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคาจากตลาดยางพาราโลก ประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลก...

อนาคตยางพาราไทย กับความสำคัญของยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี

เรื่องโดย : วิเชียร แก้วสมบัติ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ 22 ล้านไร่ (ครอบคลุมกว่า 60 จังหวัด) และสามารถผลิตยางธรรมชาติได้ 4.4 ล้านตัน โดยผลผลิตดังกล่าวได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอยู่จำนวน 1.6 ล้านครัวเรือน (หรือ 6 ล้านคน) ประมาณ 3...

Baltic Exchange Dry Index กำลังทำสถิติสูงสุดในรอบสองปี โดย : เชษฐา มีมั่งคั่ง

เศรษฐกิจโลกในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่กระเตื่องขึ้น สังเกตุได้จากส่งออกและนำเข้าสินค้าของแต่ละประเทศไม่ได้ลดถดถอย หรือตกต่ำไปกว่าเดิม กราฟดัชนีค่าระวางเรือ Baltic Exchange Dry Index กำลังทำสถิติสูงสุดในรอบสองปี สะท้อนถึงความต้องการใช้เรือบรรทุกสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รอบนี้จะสังเกตุได้ว่าดัชนีปรับตัวขึ้นตั้งแต่ 800 จุดในเดือนกรกฏาคม มาถึงดัชนี 1,360 จุดในเดือนกันยายน ขึ้นมากว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว ดังนั้นถ้าการค้าโลกดีเศรษฐกิจโลกก็จะค่อยๆดีขึ้นตามมา ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม ก็พบว่าปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ส่วนกราฟดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ CRB Indexเป็นการนำเอาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 19 ชนิด เช่นAluminum, Cocoa,...

ความเคลื่อนไหวของ Thailand 4.0 ในอุตสาหกรรมยางพาราไทย

โดย : ดร. กิตติ เจริญพรพานิชกุล ​            ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีส่วนในการสร้างเสถียรภาพของราคายางพาราในไทยประเทศในทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกองทุนพยุงราคายางระหว่างภาครัฐร่วมกับเอกชน การส่งเสริมในเรื่องของสินเชื่อหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยางพารา การให้ทุนวิจัยและส่งเสริมการแปรรูปในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆของยางพารา การส่งเสริมการใช้สินค้าที่ทำมาจากยางพาราในภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งโครงการที่กล่าวมานี้ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ฟื้นตัวและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สะสมมาและรอการแก้ไขยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนของชาวสวนยางพารา ปัญหาหนี้สินของพ่อค้าคนกลางและโรงงานแปรรูปยางที่ขาดทุนในช่วงยางพาราตกต่ำที่ผ่านมา การขาดแคลนบุคคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมยางพารา โดยปัญหาเหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วนที่รอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งผมยังมองเห็นและเข้าใจว่า สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการกับสิ่งที่ภาครัฐจะมอบให้ ยังคงเห็นความต่างที่ต้องรอการปรับเปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอันดับ หนึ่งของโลก แต่ความจริงคือ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้...

Stay connected

106FansLike
1,066FollowersFollow
9,601SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

เศรษฐกิจไทยปี 2018 ขยายตัว 4.1 คาดปี 2019 จะขยายตัวแค่ 3.8%

โดย พนันดร อรุณีนิรมาน และ จิรายุ โพธิราช Economic Intelligence Center (EIC) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2018 ขยายตัวเร่งขึ้นที่ 3.7%YOY จากที่เติบโต 3.2%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า หรือคิดเป็นการเติบโต 0.8%QOQ_sa ทำให้ทั้งปี 2018 เศรษฐกิจไทยขยายตัว...

ส่องตลาดถุงมือผ่าตัดทั่วโลกอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568

ตลาดถุงมือผ่าตัดทั่วโลก มีการวิเคราะห์ว่า จะมีมูลค่า 1,110 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 และคาดว่าจะถึง 1,760 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2568 มีอัตราเติบโตที่ CAGR 6.8% ในช่วงปี 2562-2568 จากการรายงานของบริษัทวิจัย QY Research มองว่า ถุงมือผ่าตัดเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องแพทย์ในห้องผ่าตัด (OR) วัตถุประสงค์หลักของถุงมือผ่าตัดคือการทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสำหรับศัลยแพทย์และพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคหรือเชื้อโรคที่เป็นไปได้ ขณะทำงานกับเครื่องมือผ่าตัด ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ตลาดถุงมือผ่าตัดทั่วโลกอยู่ที่ 2,563.51 ล้านคู่ในปี...

กยท. เดินหน้ากิจกรรม CSR มอบสนามตะกร้อปูพื้นยาง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดโครงการและส่งมอบสนามตะกร้อจากยางพาราแก่เทศบาลนครตรัง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมด้านการดำเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของ กยท. โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการ CSR เป็นตัวแทนของ กยท. ส่งมอบสนามตระกร้อจากยางพารา พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ CSR ผู้บริหารของ กยท. ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมชูนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา...